510 2017 Endringsartikkel 1944

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1944
Forslagsdato 19.12.2017
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6
Avsnitt 3.2
Forslagstekst Ved siste hovedrevisjon av 510/6 kom det inn betraktninger hvor vidt en langsgående ledende del har tilstrekkelig statisk strømføringsevne slik at det er behov for å seksjonere denne delen. I praksis er det ikke funnet noe tilfelle der indusert strøm vil kunne føre til termisk ødeleggelse av den langsgående delen.

Ved nedfall av KL er det fortsatt muligheter for skade på langsgående del, men dette er innenfor de materielle skader som må kunne påregnes. Det er imidlertid ikke ekstra risiko for personskade i dette tilfellet.

Alternative løsninger for å avverge mulig termisk skade tas bort.

Når den langsgående ledende delen er utenfor sone for kontaktaktledning og sone for strømavtaker er det mulig å redusere ledertverrsnittet på utjevningesforbindelsen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uendret

2.2 A - tilgjengelighet

Uendret

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Uendret

2.4 S - sikkerhet

Uendret

2.5 L - levetid

Uendret

2.6 Ø - økonomi

Mindre behov for utredning, enklere prosjektering, mulig med en liten reduksjon av utgifter (ledertverrsnitt)

2.7 K - kapasitet

Uendret

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst til avsnitt 3.2: (De tre henvisningene er til henholdsvis tabell 4, tabell 3 og figur 3)

e) Langsgående ledende deler: Dersom en langsgående ledende del, f.eks. et flettverksgjerde i metallutførelse, på minst ett sted utjevnes til returkretsen, for eksempel etter punkt c) eller d) over, skal utjevningen utføres på følgende måte:

  1. Utførelse: Der den langsgående ledende delen fortsetter utenfor sone for kontaktledning og utenfor sone for strømavtaker, men i berøringsavstand til utjevnede objekter som f.eks. kl-master, kan utjevninger foretas med et ledertverrsnitt dimensjonert som en "jordleder" i ???.
  2. Utførelse: Avstanden mellom utjevninger skal følge anvisningene gitt for langsgående jordleder i ???.
    1. Vurder om en seksjonering av den langsgående ledende delen kan medføre en reduksjon av den strekningen som skal utjevnes.
  3. Utførelse: Ved nullfelt og ved seksjoneringer i langsgående jordleder, skal også andre langsgående ledende deler seksjoneres, se ???.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. jan. 2018 kl. 10:35 (CET)

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:23 (CET)

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:25 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --