510 2020 Endringsartikkel 2772

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2772
Forslagsdato 09.10.2020
Forslagsstiller Hans Marius S. Hagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning
Avsnitt TRV:01039
Forslagstekst Punkt på gjerdet som er jordet til anlegg skal markeres med gul/grønn farge enten i form av spray, teip eller jordingssymbol på gjerde for å lettere i ettertid kontrollere at gjerdet er blitt jordet korrekt.

(Jeg er drittlei av å lete etter jordinger til gjerder. Nå som vi har såpass fokus på inngjerding av jernbanen bør dette være ett minimum at det markeres ute i spor hvor det faktisk er jordet.)

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Gjerder langs jernbanen skal under gitte kriterier utjevnes til returkretsen i gitte intervaller. For senere kontroll av jording er det fordelaktig at punktene som er jordet er markert slik at de er enkle å finne.

Eksisterende krav:

TRV:01039

e) Langsgående ledende deler: Dersom en langsgående ledende del, f.eks. et flettverksgjerde i metallutførelse, på minst ett sted utjevnes til returkretsen, for eksempel etter punkt c) eller d) over, skal utjevningen utføres på følgende måte:

  1. Utførelse: Der den langsgående ledende delen fortsetter utenfor sone for kontaktledning og utenfor sone for strømavtaker, men i berøringsavstand til utjevnede objekter som f.eks. kl-master, kan utjevninger foretas med et ledertverrsnitt dimensjonert som en "jordleder" i Tabell 3.
  2. Utførelse: Avstanden mellom utjevninger skal følge anvisningene gitt for langsgående jordleder i Tabell 4.
    1. Vurder om en seksjonering av den langsgående ledende delen kan medføre en reduksjon av den strekningen som skal utjevnes.
  3. Utførelse: Ved nullfelt og ved seksjoneringer i langsgående jordleder, skal også andre langsgående ledende deler seksjoneres, se Figur 3.

Forslag til nytt underkrav:

Utførelse: Tilkoplingspunkt på gjerde for utjevningsforbindelse skal markeres med permanent og lett synlig merking for å lette senere kontroll av utjevningen. Markeringen kan utføres med merke med jordingssymbol eller liknende.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ikke relevant, markeringen påvirker ikke påliteligheten.

3.2 A - tilgjengelighet

Markering kan bidra til å redusere feilsøkingstiden og dermed bidra til noe bedret tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Markering gjør anlegget enklere å vedlikeholde ved at tiden for å finne utjevningsforbindelser begrenses. Dette er hovedformålet med kravet.

3.4 S - sikkerhet

Ikke relevant. Sikkerheten påvirkes ikke av denne markeringen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant, levetid og kapasitet påvirkes ikke av denne markeringen.

3.6 Ø - økonomi

Reduksjon i kostnader ved at vedlikeholdstiden begrenses. Kostnaden for en slik enkel markering som antydet vurderes som neglisjerbar.

3.7 K - klima og miljø

Påvirker ikke klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Endringen har ikke vært på høring.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen.

--Stoy (diskusjon) 9. des. 2020 kl. 13:52 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 09:26 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 28. jan. 2021 kl. 08:48 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 06:34 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok, men bør det ikke være en måte og gjøre dette på. Her åpnes det for flere.--Tbr (diskusjon) 31. jan. 2021 kl. 20:54 (CET)Ok med forslått endring--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 09:52 (CET)

STOY: Fokuset har vært på at merkingen skal være bestandig og lett synlig slik at det gjør det enklere å finne igjen jordingspunktet. Min vurdering var at det ikke er nødvendig å spesifisere detaljert hvordan jordingspunktet skal merkes. Men jeg har kontrollert at det finnes tilgjengelig merkeskilter med jordingssymboler, og har tenkt at det er en hensiktsmessig måte å gjøre det på. Det er ikke noe problem å endre siste setningen til "Det skal benyttes merkeskilt med svart jordingssymbol på gul bakgrunn".

5.4 Teknologi

Kontrollert og lagt til godkjenning --Tore Telstad (diskusjon) 14. jan. 2021 kl. 10:47 (CET)

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:35 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!