Overbygning/Vedlikehold/Spor på bruer

< Overbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 532/14)

1 Omfang

Kapitlet omfatter utløsende krav til ledeskinner og glideskjøter på bruer

2 Ledeskinner

Generelle krav:

TRV:05121

2.1 Utløsende krav til ledeskinner på bruer

Vedlikeholdsgrenser:

TRV:05122

  • På bruer hvor ledeskinnene består av skinner med mindre profil enn kjøreskinnene gjelder at høydeforskjell mellom skinnetopp for kjøreskinne og ledeskinne ikke overstiger 40mm

TRV:05123

  • synlig langsgående sprekker > 100 mm

TRV:05124

  • reduksjon i godstykkelse i steg og fot pga. korrosjon > 6 mm

TRV:05125

  • mer enn 5 løse eller manglende befestigelsesfjærer/svilleskruer/skinnespiker pr. 10 meter ledeskinnestreng


Tiltaksgrenser

TRV:05126

  • synlige langsgående sprekker > 500 mm

TRV:05127

  • reduksjon i godstykkelse i steg og fot pga.korrosjon > 8 mm

TRV:05128

  • mer enn 3 påfølgende løse eller manglende befestigelsesfjærer/svilleskruer/skinnespiker på samme side av en ledeskinnestreng

2.2 Utbedring av feil

TRV:05129

Ved overskridelse av vedlikeholdsgrensene skal utbedring planlegges slik at feilen er utbedret senest før tiltaksgrensen kan forventes overskredet.

TRV:05130

Ved overskridelse av tiltaksgrensene skal feilen utbedres snarest, senest innen 1 måned.

3 Glideskjøter

3.1 Utløsende krav

TRV:05131

  • Kontroll av tilpasning mellom tunge og stokkskinne skal utføres som for sporvekseltunger (ORE70) – se vedlegg 11.a. Dette vedlegg gir grenseverdier for slitasje og utvalsing på tunge/stokkskinne.

TRV:05132