Banestrømforsyning/Vedlikehold/Nødfrakoblingsutrustning

< Banestrømforsyning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 548/17)

1 Omfang

Kapitlet beskriver krav til vedlikehold samt krav til utførelse av vedlikehold av banestrømforsyningens nødfrakoblingsfunksjon. Funksjonen er implementert i trafikkstyringssystemet (TMS) og fjernstyringssystemet for elkraft (FJEL).

2 Generelt

Nødfrakobling er en ekstra sikkerhetsbarriere mot sammenstøt tog mot tog og tog mot objekt for elektrisk rullende materiell ved at togleder eller togekspeditør kan gjøre kontaktledningen spenningsløs ved farlige situasjoner. Nødfrakobling benyttes også for å gjøre kontaktledningen raskt spenningsløs ved behov.

TRV:04194

a) Funksjon: Nødfrakoblingen skal fungere etter hensikten.

 1. Utførelse: Funksjonaliteten skal testes regelmessig og hensiktsmessig. (Det er ikke et krav at alle tester utføres skarpt.)
 2. Utbedring: Feil i de tekniske anleggene eller kommunikasjonsløsningene, som gjør nødfrakoblingsfunksjonen utilgjengelig, skal rettes.
 3. Utbedring: Feilretting bør gis samme prioritet som hendelser der man ikke får fjernstyrt bryterne.
 4. Test av nødfrakoblingen skal protokollføres og dokumenteres i henhold til vedlegg a inntil nye rutiner foreligger i Maximo.

TRV:04195

b) Dokumentasjon Nødvendig dokumentasjon for drift og vedlikehold (inkludert feilretting) av nødfrakoblingen skal til enhver tid være oppdatert.

 1. Med nødvendig dokumentasjon menes:
  1. Oversikt over fra hvor en kan utløse nødfrakobling, hvilke brytere som går ut ved en nødfrakoblingsutløsning, samt beskrivelse av hvilke geografiske områder som gjøres spenningsløse ved forskjellige nødfrakoblingsutløsninger.
  2. Driftsinstrukser skal til enhver tid være oppdatert og forefinnes på aktuelle steder.
  3. Tegninger og beskrivelser som er nødvendig for å feilsøke og feilrette.
 2. Det skal finnes en samlet oppdatert oversikt over all dokumentasjon som skal til for å drive vedlikehold og feilretting på en nødfrakoblingsstrekning.


3 Vedlegg

Vedlegg a: Protokoll og rapportering av nødfrakoblingsutløsning

Vedlegg b: Protokoll/rapport over nødftakoblingsutløsninger - Mal (*.ott) (*.doc)

Vedlegg c: Protokoll/rapport over nødftakoblingsutløsninger - Eksempel

Vedlegg d: Utgått

Vedlegg e: Nødfrakoblingssløyfer: Ut av drift/i drift: Protokoll/rapport - Mal (*.ott) (*.doc)

Vedlegg f: Nødfrakoblingssløyfer: Ut av drift/i drift: Protokoll/rapport - Eksempel