Endringslogg Tunneler/Vedlikehold

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 09.09.2019

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon.

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 05.02.2019

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon.

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 13.09.2018

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon.

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Restrukturering av kapittel. Enkelte krav er vurdert som unødvendige og er derfor fjernet. Krav til sikring er tydeliggjort og harmonisert med krav hos Statens vegvesen. Presiseringer av krav til vann- og frostsikring. 523 2018 Endringsartikkel 1978

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 01.02.2017

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 15.09.2016

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 01.02.2016

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 03.09.2015

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 26.01.2015

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 29.08.2014

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Prosjektering og bygging PE-skum som dryppsikring 523 2013 Endringsartikkel 681

Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold per 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Tunneler/Vedlikehold fra forrige versjon.