Endringslogg Tunneler/Vedlikehold

1 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 07.02.2024

Det er ingen nye krav eller kravendringer i Tunneler/Vedlikehold fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 14.09.2023

Det er ingen nye krav eller kravendringer i Tunneler/Vedlikehold fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 09.02.2023

Det er ingen nye krav eller kravendringer i Tunneler/Vedlikehold fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 15.09.2022

Det er ingen nye krav eller kravendringer i Tunneler/Vedlikehold fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Endring av krav (unntak) til feltstørrelse og avstand mellom felt av ubeskyttet PE-skum i kortere tunneler. 523 2022 Endringsartikkel 3172 TRV:00179

6 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 14.09.2021

Det er ingen nye krav eller kravendringer i Tunneler/Vedlikehold fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Endring av isolasjonsavstand (klaringer) i kontaktledningsanlegget for å sørge for tilstrekkelig avstand mellom felter med ubeskyttet PE-skum og spenningsførende deler i kontaktledningen. 523 2020 Endringsartikkel 2857 TRV:07908

8 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Tunneler/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 05.02.2020

Retting av feil: På bakgrunn av endringsartikkel #1978 ble det lagt inn krav om ulike boltetyper som bruk til stabilitetssikring i eksisterende tunneler, der endeforankrede bolter ble godkjent på lik linje med fullt innstøpte og kombinasjonsbolter. Gjennom endringsforslag #2377 (i Underbygning/Prosjektering og bygging) ble det i august 2019 lagt inn krav om å gjennomføre en risikovurdering ved bruk av endeforankrede limbolter. Dette er en feil, da argumentasjon for å benytte endeforankrede bolter som permanentsikring var godkjent i godkjenningsrådet. Det et man viser til prosesskode for materialkrav og utførelse må ikke forstås som at man må følge del a) om risikovurdering av boltetype. Begrunnelse for å benytte endeforankrede bolter er gjennomarbeidet, og oppfølging/godkjenning av risikovurderinger i hvert enkelt tilfelle er ikke hensiktsmessig. Kravet ble derfor tilbakeført til slik det var gjeldende fra 01.02.2018.

10 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 09.09.2019

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon.

11 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 05.02.2019

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon.

12 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 13.09.2018

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon.

13 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Restrukturering av kapittel. Enkelte krav er vurdert som unødvendige og er derfor fjernet. Krav til sikring er tydeliggjort og harmonisert med krav hos Statens vegvesen. Presiseringer av krav til vann- og frostsikring. 523 2018 Endringsartikkel 1978

14 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 01.02.2017

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

15 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 15.09.2016

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

16 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 01.02.2016

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

17 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 03.09.2015

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

18 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 26.01.2015

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

19 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 29.08.2014

Det er ingen endringer i Tunneler/Vedlikehold siden siste versjon

20 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Tunneler/Prosjektering og bygging PE-skum som dryppsikring 523 2013 Endringsartikkel 681

21 Endringslogg for Tunneler/Vedlikehold 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Tunneler/Vedlikehold fra forrige versjon.