TRV:00179

ID TRV:00179
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ubeskyttet PE-skum:

1. Utførelse: For områder i frostsonen skal ubeskyttet PE-skum monteres iht. angitte begrensninger i Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt.

2. Utførelse: Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.

Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt
Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m

3. Montering: PE-skum kan monteres på knøl eller i styrt profil.

4. Isolasjonsavstand: Det skal tas hensyn til isolasjonsavstand (klaring) i kontaktledningsanlegget, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV.

5. Unntak: For tunneler med lengde < 1000 m hvor tog ikke får stopp for signal, kan større partier benyttes dersom dette bedrer den totale sikkerheten for tunnelen. Behovet for utvidet bruk av ubeskyttet PE-skum skal dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.

Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Forhindre at vann og is skader jernbaneteknisk utstyr og rullende materiell.

Ubeskyttet PE-skum i områder som okkuperes av persontog som stopper for signal skal sikres for å unngå antennelse av en togbrann, men også for antennelse fra tunnelutrustning.

Avhengig av plass i profilet kan PE-skum monteres på knøl. Fortrinnsvis ønskes montering i styrt profil som sikrer tilstrekkelig fall.

Sikre tilstrekkelig isolasjonsavstand i kontaktledningsanlegget for å sørge for tilstrekkelig avstand mellom felter med ubeskyttet PE-skum og spenningsførende deler i kontaktledningen.

Endringsartikler Endringsartikkel 3172, Endringsartikkel 2857, Endringsartikkel 1978 og Endringsartikkel 681
Relatert krav TRV:02926, TRV:02928, TRV:02929
Opprettet 2011/01/01
Referanse Risikovurdering PE-skum, 1996

Oppdatert risikovurdering ubeskyttet PE-skum, 2020

Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring

Kravet ble innført i 1996 på bakgrunn av risikovurdering utført av DNV. Fordi man trodde man hadde et erstatningsprodukt for PE-skum ble kravet fjernet i 2004. Dårlig erfaring med nye produkter gjorde at kravet ble gjeninnført i 2014.