TRV:00179

ID TRV:00179
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Vann- og frostsikring i frostsone: For områder i frostsonen skal ubeskyttet PE-skum monteres iht. angitte begrensninger i Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt.
  1. Unntak: For tunneler med lengde < 1000 m hvor tog ikke får stopp for signal, kan større partier benyttes dersom dette bedrer den totale sikkerheten for tunnelen. Behovet for utvidet bruk av ubeskyttet PE-skum skal dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Forhindre at vann og is skader jernbaneteknisk utstyr og rullende materiell.
Endringsartikler Endringsartikkel 3172, Endringsartikkel 2857 og Endringsartikkel 681
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Risikovurdering PE-skum, 1996

Oppdatert risikovurdering ubeskyttet PE-skum, 2020

Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring

Kravet ble innført 1996 på bakgrunn av risikovurdering utført av DNV.