Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mate-, forsterknings-, forbigangs- og AT-ledere


OBS: Dette kapittelet er utgått.

1 Hensikt og omfang

Dokumentet skal sikre at Bane NORs krav til prosjektering og bygging av mate-, forsterknings-, forbigangs- og AT-ledninger blir ivaretatt. Kravene i dette dokumentet skal følges ved prosjektering og bygging av nye kontaktledningsanlegg og ved utvidelser og forandringer i bestående anlegg.

På de områder hvor det ikke er gitt prosjekterings-, eller byggemessige krav i dette kapittel gjelder FEF.

2 Mateleder

2.1 Hensikt

Hensikten med dette avsnittet er å angi krav for prosjektering og bygging av mateforbindelser som inngår som en del av kontaktledningsanlegget. Det finnes tilstøtende krav for mateforbindelser mellom banestrømforsyningsanlegg og kontaktledningsanlegg som blir angitt i både Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering, Mate- og returkabel og Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Kraftsystem.

2.2 Dimensjonering

a) Dimensjonering av mateleder: Mateledere skal dimensjoneres for påregnelig drifts- og kortslutningsstrøm som angitt i Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Kraftsystem, Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning og Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.

b) Ledertverrsnitt: Mateledernes overføringskapasitet skal være som for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: System 20 (A, B og C) – skal dimensjoneres for 600 A kontinuerlig last.
 2. Utførelse: System 25 – skal dimensjoners for 800 A kontinuerlig last.

c) Mateleders utførelse: Mateleder skal ved montasje som del av kontaktledningsanlegget utføres som uisolert enlederline

 1. Unntak: Mateledningen kan forlegges som kabel der hvor det er hensiktsmessig.
 2. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

2.3 Framføring

a) Framføring av mateleder: Mateleder kan framføres over lasteområder, lastespor og plattformer.

 1. Unntak: Der mateledning føres over lasteområder, lastespor og plattformer skal det benyttes forsterket oppheng.
 2. Unntak: Der mateledning føres over lasteområder, lastespor og plattformer skal minimum høyde velges slik at ledningen ikke frembyr unødvendig fare eller være til hinder for normal aktivitet på stedet.
 3. Dokumentasjon: Behovet for å føre mateleder over lasteområder, lastespor og plattformer skal ha en god teknisk-økonomisk begrunnelse og inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

b) Montasje av mateleder: Mateleder kan framføres på kontaktledningsanleggets master.

 1. Unntak: Mateleder kan framføres på egen masterekke.

2.4 Forlegning

a) Fellesforlegning av mate- og returkabel: Krav til fellesforlegging av returkabel fra kjøreskinne og matekabel skal følge krav stilt i Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering, Mate- og returkabel.

2.5 Tilkobling

a) Tilkobling av mateleder til kontaktledning: Mateleder skal tilkobles både bæreline og kontakttråd.

For utfyllende krav se også Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering, Tilkobling av matekabel til kontaktledningsanlegget.

3 Forsterkningsleder

3.1 Dimensjonering

a) Dimensjonering av Forsterkningsleder: Forsterkningsledere skal dimensjoneres for påregnelig drifts- og kortslutningsstrøm som angitt i Lenke: Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Kraftsystem, Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning og Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.

b) Ledertverrsnitt: Forsterkningsledernes overføringskapasitet skal være som for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: System 20 (A, B og C) – skal dimensjoneres for 600 A kontinuerlig last.
 2. Utførelse: System 25 – skal dimensjoners for 800 A kontinuerlig last.

c) Forsterkningsleders utførelse: Forsterkningsleder skal som del av kontaktledningsanlegget utføres som uisolert enlederline

 1. Unntak: Forsterkningslederen kan forlegges som kabel der hvor det er hensiktsmessig.
 2. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

3.2 Framføring

a) Framføring av forsterkningsleder: Forsterkningsleder kan framføres over lasteområder, lastespor, plattformer og planoverganger.

 1. Unntak: Der forsterkningsleder føres over lasteområder, lastespor, plattformer og planoverganger skal det benyttes forsterket oppheng.
 2. Unntak: Der forsterkningsleder føres over lasteområder, lastespor, plattformer og planoverganger skal minimum høyde velges slik at ledningen ikke frembyr unødvendig fare eller være til hinder for normal aktivitet på stedet.
 3. Dokumentasjon: Behovet for å føre forsterkningsleder over lasteområder, lastespor, plattformer og planoverganger skal ha en god teknisk-økonomisk begrunnelse og inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

b) Innfesting av forsterkningsleder: Forsterkningsleder skal festes til isolatorer på master og åk.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i Lenke: Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.
 2. Utførelse: Forsterkningsleder kan framføres på kontaktledningsanleggets master.
 3. Unntak: Forsterkningsleder kan framføres på egen masterekke.

c) Tosidig mating: Forsterkningsleder skal bygge fra hvert matepunkt ut til ⅓ av avstanden mellom matepunktene.

3.3 Forlegning

a) Forsterkningsleder forlagt som kabel: Forsterkningsledninger kan legges som høyspentkabel der hvor det er hensiktsmessig.

 1. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

3.4 Tilkobling

a) Tilkobling av forsterkningsleder til kontaktledning: Forsterkningsleders avgreininger skal tilkobles både bæreline og kontakttråd.

4 Forbigangsleder

Forbigangsleder leder strømmen forbi en stasjon eller et større spor arrangement slik at normal matesituasjon kan opprettholdes ved frakobling av kontaktledningsanlegget på stasjon eller spor arrangement.

a) Etablering av forbigangsleder: Det bør etableres forbigangsleder på alle stasjoner som ikke er bygget/bygges med AT-leder(e).

 1. Vurdering: Beslutningen om ikke å bygge forbigangsleder skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

4.1 Dimensjonering

a) Dimensjonering av Forbigangsleder: Forbigangsleder skal dimensjoneres for påregnelig drifts- og kortslutningsstrøm som angitt i "Lenke:" Banestrømforsyning, Prosjektering og bygging, Kraftsystem, "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning og "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.

b) Ledertverrsnitt: Forbigangsleders overføringskapasitet skal være som for kontaktledningsanlegget.

 1. Vurdering: System 20 (A, B og C) – har et samlet ledertverrsnitt på 150 mm2.
 2. Vurdering: System 25 – har et samlet ledertverrsnitt på 190 mm2.

c) Forbigangsleder utførelse: Forbigangsleder skal som del av kontaktledningsanlegget utføres som uisolert enlederline

 1. Unntak: Forsterkningslederen kan forlegges som kabel der hvor det er hensiktsmessig.
 2. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

4.2 Framføring

a) Framføring av forbigangsleder: Forbigangsleder kan framføres over lasteområder, lastespor, plattformer, planoverganger og parallellføringer langs veier.

 1. Unntak: Der forbigangsleder føres over lasteområder, lastespor, plattformer, planoverganger og parallellføringer langs veier skal det benyttes forsterket oppheng.
 2. Unntak: Der forbigangsleder føres over lasteområder, lastespor, plattformer, planoverganger og parallellføringer langs veier skal minimum høyde velges slik at ledningen ikke frembyr unødvendig fare eller være til hinder for normal aktivitet på stedet.
 3. Dokumentasjon: Behovet for å føre forbigangsleder over lasteområder, lastespor, plattformer, planoverganger og parallellføringer langs veier skal ha en god teknisk-økonomisk begrunnelse og inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

b) Innfesting av forbigangsleder: Forbigangsleder skal festes til isolatorer på mater og åk.

 1. Utførelse: Isolatorbeslag skal tilkobles i henhold til krav stilt i "Lenke:" Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.
 2. Utførelse: Forbigangsleder kan framføres på kontaktledningsanleggets master og åk.
 3. Unntak: Forbigangsleder kan framføres på egen masterekke.

4.3 Forlegning

a) Forbigangsleder forlagt som kabel: Forbigangsleder kan legges som høyspentkabel der hvor det er hensiktsmessig.

 1. Dokumentasjon: Behovet for forlegning som kabel skal inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

4.4 Tilkobling

a) Tilkobling av forbigangsleder til kontaktledning: Forbigangsleders avgreininger skal tilkobles både bæreline og kontakttråd.

5 AT-leder

5.1 Dimensjonering

a) AT-leder: AT-leder skal dimensjoneres som beskrevet i Lenke: Kontaktledning, Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning.

5.2 Framføring

a) Framføring av AT-leder: AT-leder kan føres over lasteområder, lastespor og plattformer.

 1. Unntak: Der AT-leder føres over lasteområder, lastespor og plattformer skal det benyttes forsterket oppheng.
 2. Unntak: Der AT-leder føres over lasteområder, lastespor og plattformer skal minimum høyde velges slik at ledningen ikke frembyr unødvendig fare eller være til hinder for normal aktivitet på stedet.
 3. Dokumentasjon: Behovet for å føre AT-leder over, lasteområder, lastespor og plattformer skal ha en god teknisk-økonomisk begrunnelse og inngå i prosjekteringens vurdering av risiko.

5.3 Forlegning

Krav til forlegningsmåte for AT-leder se Lenke: Kontaktledning, Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning.

5.4 Tilkobling

Krav til tilkobling av AT-leder se Lenke: Kontaktledning, Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning.

6 Strekking av aluminiums- og kobberledere

a) Strekking av aluminiumsledere: Fast innspente aluminiumsledere skal strekkes opp i henhold til tabell gitt i EH.800053-000.

b) Strekking av kobberledere: Fast innspente kobberledere skal strekkes opp i henhold til tabell gitt i EH.800054-000.

7 Ledninger forlagt som kabel

Ledninger forlagt som kabel, se krav stilt i Lenke: Kontaktledning, Vedlikehold, Mate,- forsterknings- og forbigangsledning og "Lenke:" Kontaktledning, Prosjektering, Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning.