Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 522 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:02821Underbygning/Vedlikehold9Drenering: Kratt og busker som vokser langs og i grøfter på en slik måte at vannløpet hindres, eller som kan vokse inn i drensrør, skal fjernes.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Drenering
TRV:02816Underbygning/Vedlikehold9Sikt til skilt: Siktavstanden til skilt skal være slik at det er 5 sekunders ubrutt sikt.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til signaler og skilt
TRV:02833Underbygning/Vedlikehold9Bartrær: Ved felling av bartrær skal stammen kuttes under nederste grenkrans/gren. Tilsvarende gjelder etter rydding av småtrær og kratt.UtførelseskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Tiltak for å hindre gjenvekst
TRV:02827Underbygning/Vedlikehold9Til fastmerke: På strekninger med GVUL skal det fra ethvert sted på sporet være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke. På strekninger med VUL skal det fra samtlige VUL-merker være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke.FunksjonskravUnderbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker