TABELL:Grenseverdier for feil i overbygningen

Denne tabellen beskriver grenseverdier for feil i overbygningen.

Feil Grenseverdier
Skinnebrudd og skinnefeil i klasse 0 Katalog over feil og brudd i skinner
Sprekker og andre skader i sviller Sviller#Sprekker og andre skader
Brudd eller synlige sprekker i lasker eller skinner i isolert skjøt Skjøter#Mekanisk skade på skjøten
Manglende tilslutning mellom tunge og stokkskinne Sporveksler#Tunge og stokkskinne
Slitasje og avskalling i stokkskinne og tunge Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger
Sprekker og sår i sporvekseltunger Sporveksler/Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler#Klassifisering av feil i sporvekseltunger
Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i skinnekryss Sporveksler/Vedlegg/Katalog over feil og skader i skinnekryss
Manglende tilslutning mellom krysspiss og vingeskinne i begelige skinnekryss Sporveksler#skinnekryss med bevegelig krysspiss
Sporutvidelser i sporveksler Sporveksler#Sporvidder og ledevidder
Ledeviddefeil i sporveksler Sporveksler#Sporvidder og ledevidder
Sporutvidelser fri linje Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden
Vindskjevheter Sporjustering og stabilisering#Toleranser