TABELL:Sporkonstruksjoner som i spesielle tilfeller kan anvendes på kortere strekninger

Denne tabellen beskriver sporkonstruksjoner som i spesielle tilfeller kan anvendes på kortere strekninger.

Sporkonstruksjoner som i spesielle tilfeller kan anvendes på kortere strekninger
Navn Skinner Skinnebefestigelse Sviller Overbygningsklasse
VIPA 54 Tre 54E3 Pandrol VIPA Tresville X c
VIPA 54 Stål 54E3 Pandrol VIPA Direkte til bru uten sviller c
VIPA 54 Railfree 54E3 Pandrol VIPA Direkte til bru uten sviller c
Tre 54 Fastclip 54E3 Pandrol Fastclip FC Tresville X for 30 tonn aksellast Ofotbanen
Tre 60 e-clip 60E1 Pandrol e1877 Tresville X d
Ballastfritt spor d


Eksempler på unntak er