TRV:00161

ID TRV:00161
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Materialkrav:
  1. Materialer: For krav til sprøytebetong gjelder Statens vegvesens håndbok R761 prosess 33.4, fiberarmert sprøytebetong, energiabsorpsjonsklasse E1000.
  2. Materialer: Det skal benyttes PP-fiber, 2 kg/m3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon