TRV:00155

ID TRV:00155
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kontaktstøpt betonghvelv: Betonghvelvet skal ha en minimumstykkelse på 300 mm. Det skal ikke forekomme hulrom eller dårlig utstøpning som reduserer kapasiteten.

For krav til kontaktstøpt betonghvelv med membran gjelder Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 34.2.

For å hindre/redusere avskalling av betong ved brann skal betongen tilsettes min. 2 kg/m3 monofilament polypropylenfiber med tykkelse 18 µm og lengde ca. 6 mm.

For krav til fiberduk gjelder følgende:

  • Fiberduken skal være nålefiltet og bestå av 100 % polypropylen.
  • Duken skal ha en flatevekt på minst 1200 g/m2. I tørre områder kan flatevekten reduseres til 900 g/m2.

For krav til utjevningslag, se TRV:00157.

Sprøytebetongen på innsiden av kontaktstøpen vil være drenert i permanent tilstand, det vil si grunnvann vil lekke gjennom riss. For krav til vanntrykk i drenert vannsikringskonstruksjon, se TRV:00083 for borede tunneler og TRV:00085 for sprengte tunneler.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Angitt tykkelse av betonghvelvet for å unngå punktering av membranen ved oppheng/innfesting av jernbaneteknisk utstyr.

Membranen skal hindre at vann trenger ut i tunnelrommet.

TSI SRT stiller krav til motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer ved evakuering og redning. Tester utført av Statens vegvesen viser at man hindrer/reduserer avskalling av betong ved brann ved tilsettning av pp-fiber.

Fiberduken skal fungere som drenasje- og beskyttelseslag mellom membranen og avrettingslaget av sprøytebetong. Større flatevekt gir større vannledningsevne.

Det vil være behov for en utjevning av berg- eller bergsikringsoverflaten slik at fiberduk og membran ligger jevnt mot underlaget uten å være spent opp over knøler eller hulrom i overflaten. Dermed unngås revning av membranen forårsaket av trykket fra den ferske, flytende betongen under støping og senere vanntrykk.

Endringsartikler Endringsartikkel 1312
Relatert krav TRV:00619
Opprettet 2016/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Konstruksjonsdetaljer og krav til materialer