TRV:00155

ID TRV:00155
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Materialer og utførelse: For krav til materialer og utførelse av kontaktstøpt betonghvelv med membran gjelder Statens vegvesens håndbok R761, prosess 34.2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon