TRV:00624

ID TRV:00624
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Kapasitet av sikkert område: Et sikkert område skal gjøre det mulig å evakuere tog som bruker tunnelen. Området skal ha en kapasitet som tilsvarer den maksimale kapasiteten for tog som skal trafikkere linjen der tunnelen befinner seg.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for tilstrekkelig kapasitet for passasjerer og personale som har evakuert.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00625, TRV:00626, TRV:00627
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.1 a).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)

Definisjon av sikkert område (ref. TSI SRT, 2014 uoffisiell norsk oversettelse): «Sikkert område» et sted i eller utenfor tunnelen der det er mulig å overleve en stund, og der passasjerer og personale kan søke tilflukt etter at de har forlatt et tog.