TRV:00626

ID TRV:00626
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Evakuering fra sikkert område: Det skal være mulig å ta seg fra sikkert område til friluft uten å måtte returnere til det berørte tunnelløpet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for tilgang til endelig sikkert sted fra sikkert område uten å måtte returnere til det berørte tunnelløpet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00624, TRV:00625, TRV:00627
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.1 c).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)