TRV:00625

ID TRV:00625
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Overlevelse i sikkert område: I det sikre området skal det være mulig å overleve for passasjerer og personale til evakuering til et endelig sikkert sted er gjennomført.

Et endelig sikkert sted er et sted hvor passasjerer og personale ikke lenger kan bli påvirket av virkninger fra hendelsen (f.eks. røykgass, giftighet, temperatur), og er endestedet for evakueringen (ref. TSI SRT:2019).

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Gjøre det mulig for passasjerer og personale å overleve frem til evakuering til endelig sikkert sted er gjennomført.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00624, TRV:00626, TRV:00627
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.1 b).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2023)