TRV:00625

ID TRV:00625
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Overlevelse i sikkert område: I det sikre området skal det være mulig å overleve for passasjerer og personale til evakuering til et endelig sikkert sted er gjennomført.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Gjøre det mulig for passasjerer og personale å overleve frem til evakuering til endelig sikkert sted er gjennomført.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00624, TRV:00626, TRV:00627
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.1 b).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)