TRV:00645

ID TRV:00645
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Informasjon på rømningsskilt: Rømningsskiltene skal vise nødutganger, og avstand og retning til sikkert område i hver rømningsretning.

For utforming av rømningsskilt, se Skilt/plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Rømningsskilt for nye tunneler.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Ivaretagelse av selvredningsprinsippet og beslutningsgrunnlag for valg av rømningsretning ved en nødsituasjon.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00646, TRV:00647, TRV:00648
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.5 a).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)