TRV:00649

ID TRV:00649
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Markering av nødutstyr: Dersom det finnes nødutstyr i tunnelen skal det være skilt som viser hvor dette er plassert.

For krav til brannslukking i elektrotekniske bygninger og rom, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Brannslukking.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for skilt som viser plassering av nødutstyr i tunnelen som er tilgjengelig for passasjerer, personale og redningstjenesten.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:03047, TRV:03049
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.5 e).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2023)