TRV:00768

ID TRV:00768
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Sporavstanden ved middel: Sporavstanden ved middel skal være så stor at det mellom lasteprofilet anbrakt på det ene spor og minste tverrsnitt på det andre spor skal være 100 mm klaring.
  1. Utførelse: Sporets middel skal markeres med middelmerke.
  2. Utførelse: Hele middelmerket skal være innenfor middel, slik at langs hele middelmerket skal sporavstanden tilfredsstille kravet til klaring.
  3. Utførelse: Sporets middel skal beregnes ut fra et lasteprofil med bredde 3400 mm, og som minste tverrsnitt skal A-85, A-96 og A-C benyttes, også for nye baner.
  4. Utførelse: Både for lasteprofilet og for minste tverrsnitt skal det regnes med kurveutslag og tillegg for eventuell overhøyde i sporene.
  5. Utførelse: For nye baner der minst ett av sporene er togspor skal sporavstanden ved middel, beregnet etter ovennevnte regler, ikke understige 4000 mm.
  6. Unntak: Dersom ingen av sporene er togspor, kan det tillates at de ovennevnte profiler går inntil 100 mm inn i hverandre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det ikke oppstår profilmessig konflikt mellom tog i nabospor.
Endringsartikler 520_2019_Endringsartikkel 1599, 520_2012_Endringsartikkel 279
Relatert krav Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Middelmerke, TRV:05179, TRV:05181, TRV:05182
Opprettet 2011/01/01
Referanse jernbanekompetanse.no
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Sporets middel