TRV:01088

ID TRV:01088
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Plattform med betongelementer: Betongelementer på plattform skal utjevnes til returkretsen, for å unngå overføring av farespenning fra feilsted.
  1. Utførelse: Utjevningen kan utføres ved en langsgående skinne i ledende materiale, se Figur: Forslag til montasje av langsgående jordleder, eller med en langsgående leder i kobber eller stål i umiddelbar mekanisk kontakt med undersiden av alle plattformelementene se Figur: Forslag til montasje av langsgående jordleder under plattformelementer - og med nødvendig strømføringsevne.
  2. Utførelse: Den langsgående skinnen skal festes til alle betongelementene på plattform nærmest sporet.
  3. Utførelse: Det skal være minst to utjevningsforbindelser fra den langsgående skinnen ved plattformkant eller den langsgående lederen under plattformelementene til returkretsen.
  4. Utførelse: Den langsgående skinnen eller den langsgående lederen under plattformelementene kan også fungere som MEB for utjevning av annet utstyr på plattformen og for utjevning av eltekniske hus.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon