TRV:01095

ID TRV:01095
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utsatte ledende deler plassert i sone for kontaktledning eller i sone for strømavtaker: Utsatte ledende deler for lavspenningsanlegget plassert i sone for kontaktledning eller i sone for strømavtaker skal utjevnes til returkretsen i samsvar med EN 50122-1:2011 punkt 7.
  1. Utførelse: PE-leder for lavspenningsanlegget skal ikke kobles til:
    utsatte ledende deler som er utjevnet til returkretsen
    andre ledende deler som er utjevnet til returkretsen,
    fordi PE-lederen ikke dimensjoneres for de drifts- og kortslutningsstrømmene fra kontaktledningen som ville gå gjennom den ved sammenkobling.
  2. Unntak: Dersom en utsatt ledende del er beskyttet mot kontaktledningen med en elektrisk beskyttelsesskjerm eller med et solid hinder i samsvar med EN 50122-1:2011 punkt 7.3.1, kan delen kobles til PE-leder i stedet for til returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon