TRV:02519

ID TRV:02519
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sikkerhetsavstand skal prosjekteres i henhold til Tabell: Sikkerhetsavstander.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at sikkerhetsavstanden er adekvat for gjeldende omgivelser, annen aktivitet (annen tog- eller skiftevei, område for lokal skifting/ skifteområde eller arbeidsområde) og frislipphastighet. Kravene til sikkerhetsavstanden baserer seg på sannsynligheten for at et tog som kjører mot sluttpunktet for en kjøretillatelse og ikke klarer å stoppe innenfor lengden på sikkerhetsavstanden skal tilfredsstille akseptkriteriene.
Endringsartikler Endringsartikkel 2554 Endringsartikkel 2132 Endringsartikkel 1628 Endringsartikkel 1665
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 3 Sikkerhetsavstand

Kravene til sikkerhetsavstand baserer seg på sannsynligheten for at et tog som kjører mot sluttpunktet for en kjøretillatelse og ikke klarer å stoppe innenfor lengden på sikkerhetsavstanden skal tilfredsstille akseptkriteriene. Akseptkriteriene er en sannsynlighet på 1,0E-9 for konsekvenser som kan være katastrofale, og 1,0E-7 for kritiske konsekvenser i henhold til CSM RA.