TRV:03152

ID TRV:03152
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sonegrensebryter for konvensjonell kontaktledning: I enfaset elektrisk utforming av kontaktledningsanlegget kan en sonegrensebryter bygges av en effektbryter som er koblet til kontaktledningsanlegget som vist på Figur: Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg.
  1. Utførelse: Kontaktledningsbryterne som er vist på figur skal kun være manuelt styrt og montert på kontaktledningsmast. Krav til kontaktledningsbrytere er beskrevet i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Komponenter/Vedlegg/Kontaktledningsbrytere.
  2. Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering#N.C3.B8ytralseksjon for utforming av nøytralseksjonen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Anbefale utforming av sonegrensebryteren som løsning på problemstilling som ofte oppstår (jf. formål med TRV).

Sonegrensebryter er en sjelden type anlegg, og det er lenge mellom hver gang man bygger en. En form for sjekkliste er nødvendig for at man ikke skal finne den opp på nytt hver gang. Unngå å investere i unødvendig funksjonalitet

Endringsartikler 546 2019 Endringsartikkel 2423
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse EH-027288-007 ID15, ID16
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon