TRV:03152

ID TRV:03152
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sonegrensebryter for konvensjonell kontaktledning: I enfaset elektrisk utforming av kontaktledningsanlegget kan en sonegrensebryter bygges av en effektbryter som er koblet til kontaktledningsanlegget som vist på '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'

'"`UNIQ--figure-00000001-QINU`"'

Grafikkvisning
Figur 2: Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg'
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon