TRV:03245

ID TRV:03245
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Tilstrekkelig og forutsigbart kortslutningsbidrag: Matestasjonen skal gi et tilstrekkelig og forutsigbart kortslutningsbidrag både i amplitude, fase og kontinuitet til at separate eksterne verneenheter skal kunne detektere de feil de er ment å detektere.
  1. Utførelse: Statiske omformerenheter bør etterligne oppførselen til synkronmaskiner ved at
    1. umiddelbar kortslutningsstrøm er høyere enn maksimal belastningsstrøm
    2. kortslutningsstrømmens grunnharmoniske fase er tilpasset parallelle omformeraggregater.
  2. Utførelse: Bidraget skal kunne beregnes ved hjelp av stasjonære modeller.
  3. Operative tiltak: Tilstrekkelig informasjon til modellering skal leveres Bane NOR forut for releplanlegging.
  4. Verifikasjon: Tilstrekkelig kortslutningsbidrag skal testes før idriftsettelse.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre utkobling av feil når overstrømsvern brukes som reservevern.

Sikre at vernplanlegging og verndekning kan utføres med standard vernenheter og -beregninger uten detaljkunnskap om matestasjonens kortslutningsoppførsel.

Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1322, 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03179, TRV:03420, TRV:03421
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID98

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon