TRV:03426

ID TRV:03426
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav
Kravtekst Overbelastningsvern: Utgående linjer skal utstyres med vern mot termisk overbelastningsvern for mulig fremtidig reduksjon av belastningsmarginer for å utsette investeringer.
  1. Utførelse: Overbelastningsvernfunksjonen skal tas i bruk når en teknisk vurdering av belastningsmarginer (se Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Kraftsystem#Fremtiden) tilsier det.
  2. Utførelse: Vernet skal i det ovenfornevnte tilfelle stilles inn etter den dimensjonerende komponenten, dvs. kontaktledning, kabel, autotransformator, sugetransformator, filterimpedans, returledning etc.
  3. Utførelse: I (foreløpig) mangel av retningslinjer for innstilling av overbelastningsvern i tofaseanlegg (autotransformatorsystem) angis følgende informasjon:
    1. Autotransformatorsystem på strekninger med over 100 km mellom matestasjonene er normalt spenningsdimensjonert. I mange tilfeller trenger det derfor ikke å være behov for overbelastningsvern.
    2. Det er stor forskjell i belastningen av de to fasene. Sumstrømmåling er derfor lite hensiktsmessig. Det er sannsynlig at det er PL som belastes med høyest strømverdi ettersom den fasen fører både 30 kV-strøm og 15 kV-strøm. NL fører bare 30 kV strøm som retur for 30 kV strøm fra PL.
    3. Det er sannsynlig at den termiske belastningen er størst nærmest matepunktet siden hovedstrømveien er fra matepunktet til belastning ute på linja.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre overbelastning av anlegget når man vet at dimensjonerende belastningsstrøm er farlig nær den termiske grensen.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342,546 2023 Endringsartikkel 3766
Relatert krav TRV:03393, TRV:03184, TRV:03213
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID176

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon