TRV:04203

ID TRV:04203
Bok 548
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Endring av installert ytelse, kortslutningsytelse, vinkelkarakteristikk, spenningskarakteristikk eller utskifting av komponenter, bør ikke forringe kraftsystemet.
 1. Slike endringer kan være endret:
  1. Installert ytelse i matestasjoner
  2. Type aggregater/teknologi i matestasjoner
  3. Kortslutningsytelse
  4. Overføringsimpedans
  5. Spenningskarakteristikk
  6. Trafikk (ruteplan og rullende materiell/trekkraft)
  7. Enkeltkomponenter og –systemer
  8. Samkjøring eller seksjonering av kontaktledning, fjernledninger etc.
 2. Med forringelse av kraftsystemet menes:
  1. Uønsket effektflyt i kraftsystemet, både aktiv og reaktiv.
  2. Unødvendige tap i overføringsnett og matestasjoner.
  3. Unødvendig lav virkningsgrad.
  4. Kortslutningsstrøm som overstiger den ytelsen som kontaktledningsanleggets komponenter er dimensjonert for.
  5. Redusert kortslutningsstrøm som vanskeliggjør vernutkobling.
  6. Redusert kvalitet på energiforsyningen, se avsnitt om energiforsyningens kvalitet.
  7. Overskridelse av kravene til EMC, se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.
  8. Ustabilitet eller lav demping (pendlinger og resonanser ved alle frekvenser)
  9. Overspenninger (skal ihht. [EN50388] ikke overstige 30 kV)
 3. Vurdering av ovennevnte punkter bør gjøres før endringene gjennomføres på bakgrunn av beregninger eller simuleringer for å finne en samlet optimal løsning.
  1. Vurdering av kompatibiliteten mellom rullende materiell og infrastruktur skal utføres ved mindre endringer.
  2. Kompatibilitetsstudie som beskrevet i [EN50388] (clause 10.3) skal gjennomføres ved større endringer.
  3. Kompatibilitetsstudie ved innføring av nytt rullende materiell skal for øvrig også gjøres i henhold til Kjøretøyforskriftens vedlegg punkt 8.4.2.1.4 og Rolling stock/Supplementary information and regulations#System energy disturbances.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon