TRV:04281

ID TRV:04281
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ e) For utbedring av vertikalsprekker (UIC kode 113, 133, 213, 233 og 253) gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut (ikke bare selve feilutbredelsen).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon