TRV:05047

ID TRV:05047
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst ▶ a) På steder hvor vindskjevhet eller høydefeil overstiger umiddelbargrenser i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"' eller '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"', skal utbedring foretas umiddelbart
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse 532 2021 Endringsartikkel 2742
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon