TRV:05047

ID TRV:05047
Bok 532
Kapittel 15
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst ▶ På steder hvor vindskjevhet eller høydefeil overstiger umiddelbargrenser i Tabell: Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis eller Tabell: Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis, skal utbedring foretas umiddelbart
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse 532 2021 Endringsartikkel 2742
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon