TRV:05532

ID TRV:05532
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst En sporveksel som kan inngå i en togvei skal være sikret ved hjelp av en sporvekselutrustning og være bestykket som beskrevet i dette avsnittet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å hindre avsporingsfare ved for lav bestykning dersom det kommer et fremmedlegeme mellom tunge og stokkskinne, samt for å sikre tilstrekkelig avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne slik at hjulflens kan passere uhindret.
Endringsartikler Endringsartikkel 2515 Endringsartikkel 1391, Endringsartikkel 3136
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning