TRV:07823

ID TRV:07823
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Modularisering: For hver av fasene er det én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
  1. Utførelse: Returkretsen samt én faseleder fra effektbryteren føres frem til den ene inntaksmodulen.
  2. Utførelse: I en inntaksmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne inntaksmodulen.
  3. Utførelse: I en fordelingsmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne fordelingssmodulen.
  4. Utførelse: Avstanden mellom inntaksmoduler/fordelingsmoduler til ulike faser skal være tilstrekkelig til å hindre utilsiktet berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.
  5. Utførelse: Denne modulære strukturen bør brukes også når togvarmetransformatoren er matet fra et lavspenningsnett, slik at togvarmeanleggene blir mest mulig ensartede.
  6. Informasjon: Inntaksmoduler/fordelingsmoduler er de samme i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg og i Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming og utførelse for fasene til togvarmeposter.
Endringsartikler Endringsartikkel 2556 Endringsartikkel 615
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme