TRV:07872

ID TRV:07872
Bok 525
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Forprosjekt for bruer og andre sporebærende konstruksjoner skal sendes til teknisk kontroll av brukonseptet før detaljprosjektering igangsettes dersom prosjekteringen gjelder:
  • konstruksjoner som ikke inngår i en byggherrestyrt utførelsesentreprise, for eksempel totalentreprise, OPS, osv.
  • jernbanebruer med spennvidde over 60 m
  • jernbanebruer med totallengde på over 200 m
  • bruer på utfordrende grunnforhold
  • nytt eller utradisjonelt brukonsept

Som grunnlag for kontrollen skal det som minimum foreligge en oversiktstegning. Denne suppleres med eventuelle detaljer av betydning for kontrollen. I tillegg skal det foreligge en beskrivelse av statisk system, fundamenteringsmetode, materialvalg osv. I tilfeller hvor monterings- eller byggemetode er avgjørende, skal dette også beskrives.

Konseptkontroll utføres før oppstart av detaljprosjektering som et risikoreduserende tiltak. Ordningen skal tilrettelegge for tidlig tilbakemeldinger fra Bane NOR til prosjekterende. Fokusområder er å klargjøre hvilke tekniske krav som stilles, mulige utfordringer og dokumentasjonskrav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon