TRV:00630

ID TRV:00630
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Dører fra rømningsgangbaner: Dørene fra rømningsgangbanen til det sikre området skal som et minimum ha en fri åpning som er 1,4 m bred og 2,0 m høy. Alternativt er det tillatt å bruke flere smalere dører ved siden av hverandre, så lenge det er påvist at persongjennomstrømningen er like god eller bedre.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for tilstrekkelig plass og takhøyde slik at to personer kan passere gjennom døra samtidig, og gi mulighet for at redningstjenesten kan komme inn i berørt tunnelløp og benytte utstyret sitt.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00633, TRV:00635, TRV:00636, TRV:00638
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.2 c).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tilgang til sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2023)

Analyse av bruk av flere smalere dører ved siden av hverandre: Dörröppningsbredder för personutrymning i järnvägstunnlar, Trafikverket 2014