TRV:02336

ID TRV:02336
Bok 530
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"' angir største tillatte hastigheter med tilhørende øvre grense for tillatte aksellaster for persontog, motorvognsett og godsvogner for hver overbygningsklasse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon