TRV:02336

ID TRV:02336
Bok 530
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Tabell: Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser angir største tillatte hastigheter med tilhørende øvre grense for tillatte aksellaster for persontog, motorvognsett og godsvogner for hver overbygningsklasse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at sporkonstruksjonen har tilstrekkelig kapasitet til den forventede trafikk med hensyn til aksellaster, togtyper og hastighet for å unngå rask nedbrytning og korte levetider.
Endringsartikler 530 2021 Endringsartikkel 2875
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Overbygningsklasser