TRV:03558

ID TRV:03558
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Godkjente planovergangsløsninger med gummi- og betongelementer finnes i vedlegg Planovergangsløsninger. Andre planovergangsløsninger godkjennes i henhold til Teknisk spesifikasjon for Planoverganger
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre bruk av konstruksjonsprinsipper og materialer som gir lave levetidskostnader og god vedlikeholdbarhet for planoverganger.
Endringsartikler 530 2014 Endringsartikkel 788, 530 2013 Endringsartikkel 594 530 2023 Endringsartikkel 3529
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Konstruksjonsprinsipper