TRV:03558

ID TRV:03558
Bok 530
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Godkjente planovergangsløsninger med gummi- og betongelementer finnes i vedlegg Planovergangsløsninger. Andre planovergangsløsninger godkjennes i henhold til Teknisk spesifikasjon for Planoverganger
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon