TRV:07844

ID TRV:07844
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Adskillelse fra KL-anlegget: Energiforsyning fra togvarmepost og kontaktledningsanlegget skal ikke kobles sammen gjennom tilkoblet rullende materiell, jf. §8-7 i [FEF]. Se også Rolling stock/Supplementary information and regulations/Appendix/Requirements on rolling stock in Norway and Sweden regarding EMC with the electrical infrastructure and coordination with the power supply and other vehicles#P14:_Train_pre-heating_systems.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot sammenkobling av togvarmeanlegg og kontaktledningsanlegg.
Endringsartikler Endringsartikkel 172
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme