TRV:07858

ID TRV:07858
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Skinneforbindere: Ved bruk av skinneforbindere skal disse benyttes i begge kjøreskinnene.
  1. Utførelse: For områder uten kontaktledningsanlegg kan det benyttes skinneforbindere i kun én av kjøreskinnene.
  2. Utførelse: I området som togvarmeanlegget skal dekke, skal det være en tverrforbinder i enden av sporområdet (der dette er mulig med hensyn på sporfelter).
  3. Utførelse: Dersom området har flere enn 10 skinneskjøter med skinneforbindere, skal det i tillegg monteres en tverrforbinder for hver tiende skinneskjøt.
  4. Utførelse: For dimensjonering av skinneforbindere og tverrforbindere henvises det til Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording#ROBUSTHET
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett antall skinneforbindelser.
Endringsartikler Endringsartikkel 1283
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme