TRV:08278

ID TRV:08278
Bok 562
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Vedlikehold trestolper: Ved bruk av trestolper for oppheng av mindre antenneinstallasjoner skal disse følge vedlikeholdsrutiner og risikovurderinger basert på REN-BLAD 2044 (Råtebefaring) og utføres i samsvar med relevante deler fra generisk arbeidsrutine EH-MAS-0000-01.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Siker at trestolper for ekomnett vedlikeholdes i samsvar med øvrige krav til vedlikeholdsintervaller og risikovurderinger som er gjeldende for andre jernbanetekniske fag som lavspenning.
Endringsartikler 562_2023_Endringsartikkel_3525
Relatert krav TRV:01889, TRV:01890, TRV:04146, TRV:01822, TRV:01823, TRV:01824, TRV:08058
Opprettet 2023/02/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Generelt"
Nyttige lenker https://www.ren.no/doc/api/rest/download/renblad/2044