Banestrømforsyning/Vedlikehold/Master

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av master i Bane NORs banestrømforsyning.

Master finnes normalt som gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Master i banestrømforsyningen

2 Generelt

TRV:04140

a) Det bør ikke forefinnes gjenstander i mastene som ikke vedkommer ledningsanlegget.

Se forøvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav til linjebefaring.

2.1 Fundamenter

TRV:04141

a) Alle fundamenter bør være uten mekaniske skader eller deformasjoner som kan svekke bæreevnen i forhold til den lasten fundamentet skal tåle.

TRV:04142

b) På betongfundamenter bør det ikke være synlig armering som følge av skade på fundamentet.

TRV:04143

c) Det bør ikke være riss i betongfundamenter som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.

  1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.

2.2 Barduner

TRV:04144

a) Eventuelle barduer bør ikke være skadet slik at mastens bæreevne reduseres.

3 Tremaster

TRV:04145

a) Alle stolper skal ha topphette. ([FEF] §6-2)

TRV:04146

b) Det bør ikke forekomme hull og skader i masten

  1. Store skader bør utbedres snarest.

Se for øvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav med hensyn til råte.

4 Betongmaster

TRV:04147

a) Det bør ikke være synlig armering som følge av skader på masten.

TRV:04148

b) Det bør ikke være riss eller sprekker i masten som kan føre til vanninntrengning og påfølgende frostsprengning.

  1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.

5 Stålmaster

TRV:04149

▶ a) Eventuelt klatrevern skal være uten skader slik at det hindrer uvedkommende i å klatre.

  1. Montering av klatrevern for master som ikke har dette skal vurderes dersom forholdene rundt masten endres. Se [FEF] § 8-5.

Se for øvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav med hensyn til rust.