Endringslogg Rolling stock/Supplementary information and regulations

Innhold

1 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 14.09.2023

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

2 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

3 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 15.09.2022

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

4 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 10.02.2022

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

5 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 14.09.2021

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

6 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 11.02.2021

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

7 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

8 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 05.02 2020

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

9 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 09.09 2019

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

10 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 05.02 2019

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

11 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 13.9.2018

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

12 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 01.02.2018

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.


13 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 1.2.2017

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Appendix d Nedre grensefrekvens der kjøretøy kreves å være passive er endret fra 90 til 87 Hz 590 2016 Endringsartikkel 1560

14 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

15 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

16 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

17 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

18 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

19 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 25.01.2014

Det er ingen kravendringer i Rolling stock/Supplementary information and regulations ved denne revisjonen.

20 Endringslogg for Rolling stock/Supplementary information and regulations pr. 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Supplementary_information_and_regulations#Requirements_for_STM Utfyllende spesifikasjon av krav til testing ved ibrukstaking av STM - generisk produkt 590 2012 Endringsartikkel 399
Supplementary_information_and_regulations#Requirements_for_STM Utfyllende spesifikasjon av krav til testing ved ibrukstaking av STM - spesifikt produkt 590 2012 Endringsartikkel 398

21 Endringslogg for Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper pr. 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper ved denne revisjonen.


22 Endringslogg for Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper pr. 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Supplementary_information_and_regulations Nytt navn på Infrastrukturens egenskaper etter at tidligere krav er overført til Kjøretøysforskiften. Resterende informasjon og krav er tilpasset en kapittelstruktur som er lik kryssakseptdokumentet for kompabilitetsvurdering av kjøretøy og Kjøretøysforskriftens vedlegg

23 Endringslogg for Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper pr. 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Automatisk togkontroll#Krav til dokumentasjon av ATC - installasjon på rullende materiell Endret krav til kvalifisering av person som fyller ut ATC - prøveprotokoll 590 2011 Endringsartikkel 176
Automatisk togbeskyttelse#Krav til STM Nytt avsnitt i bok 590. Innebærer at felles norsk/svensk spesifikasjon inntas i teknisk regelverk. Har allerede vært inkludert under menyvalg Aktuelt 590 2011 Endringsartikkel 175

24 Endringslogg for Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper pr. 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Hensikt og omfang Vedlegg 1a-nor Justert omfang vedrørende godkjenning av ATC-installasjoner som tilpasning til ny praksis hos SJT. Godkjenning av ATC-installasjoner tilpasset ny praksis hos SJT
Spor og profil Maks. tillatt dynamisk hjullast Grenseverdier for dynamisk hjullast er endret i henhold til siste revisjon av UIC518 og prEN 14363 JBV grenseverdier samsvarer med UIC 518 og prEN 14363
Spor og profil Maks. tillatt kvasistatisk hjulkraft Grenseverdier for kvasistatisk hjullast er endret i henhold til siste revisjon av UIC518 og prEN 14363 JBV grenseverdier samsvarer med UIC 518 og prEN 14363
Spor og profil Maks. tillatt kvasistatisk resultantkraft Tilføyd avsnitt med grenseverdier for kvasistatisk resultantkraft i tråd med UIC 518 og prEN 14363 JBV grenseverdier samsvarer med UIC 518 og prEN 14363
Spor og profil Maks. tillatt dynamisk føringskraft Tilføyd avsnitt med grenseverdier for dynamisk føringskraft JBV grenseverdier samsvarer med UIC 518 og prEN 14363
Spor og profil Sporets sideforskyvningsmotstand – belastet spor Tilføyd at begrensning på delstrekning med manglende ballastskulder også gjelder for motorvognsett Presisering av at begrensning på delstrekning med manglende ballastskulder også gjelder for motorvognsett
Signal Vedlegg a Grenseverdi for støystrøm i frekvensene for sporfelt TI-21 er endret fra 100 mA til 250 mA Regelverket blir mindre restriktivt i krav til kompatibilitet mellom rullende matriell og infrastruktur