TRV:01037

ID TRV:01037
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ledende deler i sone for kontaktledning og i sone for strømavtaker: Ledende deler i sone for kontaktledning og i sone for strømavtaker skal utjevnes til returkretsen, i samsvar med EN 50122-1:2011 punkt 6.2.
  1. Utførelse: For å begrense omfang av tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk, bør det unngås å plassere annen ledende del i sone for kontaktledning eller i sone for strømavtaker.
  2. Unntak: Andre beskyttelsestiltak, som plassering utenfor rekkevidde, isolasjon, hinder, beskyttelsesskjerm eller beskyttelse med uisolert ledende del utjevnet til returkretsen, kan alternativt benyttes der det er hensiktsmessig.
    • Dersom det ikke er åpenbart at dette er et beskyttelsestiltak, skal dette varsles med skilt eller merkes.
  3. Unntak: For annen ledende del med mindre dimensjoner enn angitt i Tabell: Største dimensjoner for små ledende deler uten krav til utjevning (små ledende deler) kan beskyttelsestiltak utelates (kilde: Tabell 1 i EN 50122-1:2011). Dette gjelder for eksempel kumlokk, frittstående stolper, varselskilt, og søppelbøtter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon