TRV:08484

ID TRV:08484
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Systemspesifikt
Kravtekst Autotransformatorsystem: Vern skal dekke feil i begge faser på avganger som forsyner autotransformatorsystem.
Hvorvidt fasene kan driftes uavhengig av hverandre fremgår av systembeskrivelsen for hver enkelt elektrisk utforming.
 1. Utførelse: Følgende kortslutninger skal detekteres (med overgangsmotstand):
  1. Enfase kortslutning mot jord
  2. Tofase kortslutning mot jord
  3. Tofase kortslutning uten jord
 2. Utførelse: Følgende feil skal hensyntas:
  1. Brudd i en faseleder: Linebrudd er vanskelig å detektere, derfor skal releverninnstillingen hensynta minst ett udetektert brudd per matestrekning (n-1). Det vil si at ett AT-vindu driftes med bare en fase frem til feilen observeres manuelt. For elektrisk utforming med fjernledning kan linebrudd i tillegg detekteres med særskilt vern ved autotransformatoren.
 3. Utførelse: Innkoblingsstrøm, se TRV:03432.
 4. Utførelse: Linjetest se TRV:03431.
 5. Utførelse: Bryterfeilvern, se TRV:03440.
 6. Utførelse: Feillokalisering, se TRV:03419.
 7. Utførelse: Vern mot termisk overbelastning, se TRV:03426.
 8. Dokumentasjon: Dekningen skal dokumenteres i releplanen, se TRV:03399.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Tydeliggjøre forhold som er viktig å hensynta i autotransformatorsystem. Autotransformatorsystem med to fase skiller seg fra elutforminger med bare en fase.
Endringsartikler 546 2024 Endringsartikkel 3822
Relatert krav TRV:03432, TRV:03431, TRV:03440, TRV:03419, TRV:03426, TRV:03399
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon