Endringslogg Kontaktledning/Bygging

1 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Bygging i denne versjonen.


2 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 15.09.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Seksjonering/Brytere Krav til føriger for bryterstang endret samt at kapitlet er flyttet til kapitlet Kontaktledningsbrytere/Brytere 541 2016 Endringsartikkel 1257
541 2016 Endringsartikkel 1112
Seksjonering/Sugetransformator Kapitlet er omarbeidet etter håndbok for skriving av Teknisk regelverk og krav som tidligere var i motstrid er harmonisert 541 2016 Endringsartikkel 474
Seksjonering/Brytere Deler av kapitlet er omarbeidet etter håndbok for skriving av Teknisk regelverk og hele kapitlet er flyttet til kapitlet Kontaktledningsbrytere/Brytere 541 2016 Endringsartikkel 473

3 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Bygging siden forrige versjon.

4 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Bygging siden forrige versjon.

5 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 26.01.2015

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Mate-, forsterknings- og forbigangsledning/Hensikt og omfang Lagt inn krav og henvisning til strekketabeller for fast innspente liner aluminium og kobber 541_2014_Endringsartikkel_927

6 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Bygging fra forrige versjon.


7 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 25.01.2014

Kapittel Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kontaktledning/Bygging/Generelle_tekniske_krav#Montering_og_valg_av_materiell Kontaktledning/Bygging/Generelle_tekniske_krav#Bevegelig_innspente_liner_og_ledninger Nytt underkapittel med krav til bygging av innspente liner 541_2013_Endringsartikkel_375

8 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 27.08.2013

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Kontaktledning/Bygging/Generelle_tekniske_krav Krav_til_sluttkontroll Krav til sluttkontroll bedre tydliggjort

9 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Bygging fra forrige versjon.


10 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Bygging fra forrige versjon.


11 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Bygging fra forrige versjon.


12 Endringslogg for Kontaktledning/Bygging pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Seksjonering Seksjonsfelt Blokktelefon er fjernet fra figur 6. Tilhørende tekst er fjernet
Generelle tekniske krav Krav til sluttkontroll Innført krav om sluttkontroll av kontaktledningsanlegg. Sikrer at teknisk regelverk etterleves