Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming/Vedlegg/Mekanisk utforming Deltaledning

< Kontaktledning‎ | Prosjektering og Bygging‎ | Mekanisk utforming


1 Hensikt og omfang

Dette kapittelet beskriver utførelse, anvendelsesbetingelser og spesifikke krav som gjelder ved prosjektering og bygging av mekanisk utforming med deltaledning.

2 Anvendelsesbetingelser

 • Mekanisk utforming med deltaledning er utarbeidet som en kostnadseffektiv løsning for bruk på steder der krav til hastighet og elektrisk overføringsevne er liten. Eksempler er sidespor, lastespor, hensettingsspor og liknende, og i tillegg i trange tunneler og under lave konstruksjoner der hastigheten er lav.
 • Maksimal hastighet for utformingen er 60 km/h.
 • Teknisk beskrivelse av utformingen er her: EH-800059-000.
Eksempler på beregnet kontinuerlig strømføringsevne for mekanisk utforming med deltaledning.
 • Leder: Kontakttråd, EN 50149 – AC-100 – CuAg0,1
 • Betingelser for resultatene:
  • Uten slitasje.
  • Friluft, omgivelsestemperatur 35 °C; solinnstråling 1050 W/m²; emissivtet og absorpsjonskoeffisient 0,6; vind 1 m/s.
  • Tunnel: omgivelsestemperatur 15 °C; ingen solinnstråling; emissivtet og absorpsjonskoeffisient 0,6; ingen vind
 • Dagsone → 607 A
 • Tunnel → 456 A
NB! Merk at kontinuerlig strømføringsevne på natt i friluft (f.eks. hensettingsområde) vil øke som følge av lavere omgivelsestemperatur og ingen solinnstråling. Med en omgivelsestemperatur om natten på 20 °C, blir beregnet kontinuerlig strømføringsevne 677 A.

3 Utforming av Deltaledning

Utformingen med deltaledning utformes med kontakttråd, deltaledning og en hengetråd for hver halve deltaledning. Lengdeprofilet er vist i Figur 1.

Figur 1: Normalt lengdeprofil for Deltaledning.

TRV:00813

a) Kontakttråd: Det skal brukes kontakttråd av type EN 50149 - AC-100 - CuAg0,1.

TRV:00814

b) Spennlengde: Spennlengden skal være mellom 24 og 60 m.

TRV:00815

c) Deltaledning: Deltaledningen skal være i syrefast stål Ø8 mm 7x19x0,3 og i henhold til AISI 316.

 1. Utførelse: Deltaledningen skal ha en lengde på 14 m, dvs. 7 m mellom mast og innfesting i kontakttråden.
 2. Utførelse: Systemhøyden for deltaledningen skal være 0,8 m.

TRV:00816

d) Hengetråd: Hengetråden skal være type DIN 43138 - BzII - 10 ✕ 49.

 1. Utførelse: Hengetråden skal være 350 mm lang.
 2. Utførelse: Hengetråden skal festes mellom deltaledningen og kontakttråden 3,5 m fra utliggeren.

TRV:00817

e) Innspenningskraft kontakttråd: Kontakttråden skal ha en nominell innspenningskraft på 13 kN.

TRV:00818

f) Innspenningskraft for deltaledning: Deltaledningen skal strammes slik at kontakttrådens nedheng ved alle opphengspunkter blir som forutsatt. Uten bruk av nedheng ved opphengspunktene er beregnet innspenningskraft 13,6 kN.

TRV:00819

g) Hastighet: Maksimal hastighet skal være 60 km/h.

TRV:00820

h) Elastisitet: Beregnet maksimal elastisitet ved 60 m spennlengde er 1,2 mm/N.

TRV:00821

i) Nedheng: Beregnet nedheng for kontakttråden midt i spennet ved 60 m spennlengde er 133 mm.