TRV:03429

ID TRV:03429
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Funksjonskrav for linjetest: For å hindre gjentatte strømstøt med full kortslutningsstrøm ved automatisk og manuell innkobling (eks. feilsøking), skal utgående linjer testes for mulige elektriske feil før spenningssetting.
 1. Utførelse: Mulige elektriske feil skal omfatte lavohmig kortslutning samt høyohmig kortslutning så langt som rimelig i alle faser. Elektriske feil kan blant annet være direkte kortslutning, indirekte kortslutning via overgangsmotstand eller redusert isolasjonsholdfasthet som gir overslag/lysbue.
 2. Utførelse: Linjetesten skal ikke påkjenne anlegget med mer enn i størrelsesorden 50 A.
 3. Utførelse: Påregnelige påkjenninger som ikke er feil skal ikke føre til positiv test, for eksempel påregnelig laststrøm (TRV:03201) og innkoblingsstrøm (TRV:03208).
  Typisk valgt grenseverdi for stasjonær belastning som spenningssettes direkte under prøving er 91 Ohm. Det tilsvarer 2-3 MW ved 15 kV og kommer normalt ikke i konflikt med minimal kortslutningsstrøm.
 4. Utførelse: Linjetesten skal starte raskest mulig. Dersom den ikke kan starte innen 7 s ved manuell innkobling, skal linjetesten avbrytes og leder for kobling ha beskjed med begrunnelse.
 5. Utførelse: Linjetesten skal avsluttes innen 3 s iht. NEK EN 50388-1:2022 punkt 11.3.
 6. Utførelse: Ved positiv test (dvs. feil på linjen) skal tilhørende effektbryter ikke kobles inn.
 7. Utførelse: Ved negativ test (dvs. feilfri linje) bør tilhørende effektbryter kobles inn før linjetesten fjerner spenningen («make before break»). Hensikten er å redusere innkoblingsstrømmer ved spenningssetting (for eksempel i autotransformatorsystem).
 8. Utførelse: For dimensjonering, se TRV:03148 om påregnelige innkoblinger.
 9. Verifikasjon og Dokumentasjon: Linjetestens evne til å oppdage elektriske feil (inklusive hvilke elektriske feil) og skille mellom elektrisk feil og påregnelig påkjenning som ikke er feil, skal beskrives teoretisk og verifiseres med måling som dokumenteres i en rapport.
 • Det vurderes å innføre et unntak og tillate å utelate prøving ved innkobling i anlegg med beregnet maksimal (subtransient) kortslutningsstrøm under 7 kA, men dette er foreløpig ikke bestemt. Unntaket kan eventuelt innføres i en påfølgende revisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre unødvendig påkjenning av anleggene ved innkobling mot feil. Spesielt gjelder dette


-effektbrytere som er dimensjonert for å bryte høy strøm kun et begrenset antall ganger
-kontakttråd og bæreline som er innspent

Endringsartikler 546 2022 Endringsartikkel 3122, 546 2021 Endringsartikkel 2763, 546 2016 Endringsartikkel 1342, 546 2023 Endringsartikkel 3757, 546 2024 Endringsartikkel 3947
Relatert krav TRV:03393, TRV:03178, TRV:03184
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID138

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon