TRV:03429

ID TRV:03429
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Prøving ved innkobling: For å hindre gjentakende strømstøt med full kortslutningsstrøm ved feilsøking og automatisk gjeninnkobling skal utgående linjer prøves for mulige elektriske feil før spenningssetting.
  1. Utførelse: Testen skal ikke belaste utgående linjer med mer enn 27 A i maksimalt 2 s.
  2. Utførelse: Dersom det ved prøveinnkobling detekteres en kortslutning skal testen avsluttes og effektbryteren skal ikke kobles inn.
  3. Utførelse: Testen skal avsluttes ubetinget etter 3 s iht. EN 50388 kapittel 11.

Dette avsnittet er for tiden under gjennomgang:

  • Det vurderes å innføre et unntak og tillate å utelate prøving ved innkobling i anlegg med beregnet maksimal (subtransient) kortslutningsstrøm under 7 kA, men dette er foreløpig ikke bestemt. Unntaket kan eventuelt innføres i en påfølgende revisjon.
  • Ved høy last tilkoblet en spenningsløs avgang kan prøveutrustningen feiltolke dette som en kortslutning. Tidligere praksis har vært å skille mellom last og kortslutning ved 91 Ohm. Det tilsvarer 2-3 MW belastning og er foreslått tatt inn som krav i Teknisk regelverk ved neste revisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon