Endringslogg Underbygning/Vedlikehold

1 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr 07.02.2024

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Vegetasjonskontroll_i_sideterreng#Trebrekk_og_vindfall_over_sporet Det er lagt inn et bør-krav om å fjerne trær i fylling som vurderes å kunne rotvelte. Endringsartikkel 3783 TRV:02819

2 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr 14.09.2023

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen Kravet er fjernet da det ble vurdert som overflødig fordi det er dekket av andre krav i samme avsnitt. Endringsartikkel 3278 TRV:07903
Vegetasjonskontroll i sideterreng#Vegetasjonskontroll av hensyn til togframføringen For å ta i vare at det ikke alltid er praktisk mulig å fjerne hogstavfall straks er kravet endret til at hogstavfall om mulig fjernes etter at hogging er utført. Endringsartikkel 3279 TRV:02820
Vegetasjonskontroll i sideterreng#Omfang Omfanget for vegetasjonskontroll utvides etter erfaring med at antall feil og kortslutninger er høyere på strekninger med dårlig vegetasjonskontroll. Endringsartikkel 3376
Drenering#Drenering Nytt krav som beskriver vedlikehold av terreng- og skråningsgrøfter og nedføringsrenner. Vedlikehold av disse er viktig for sikker håndtering av overvann. Endringsartikkel 3398 TRV:08271

5 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr 10.02.2022

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr 14.09.2021

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr 11.02.2021

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 05.02.2020

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 09.09.2019

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 01.02.2018

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

17 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

19 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 25.01.2014

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

21 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

22 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr. 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.

23 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Underbygning/Vedlikehold fra forrige versjon.


24 Endringslogg for Underbygning/Vedlikehold 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Drenering # Stikkrenner Kravendring 522 2011 Endringsartikkel 194