Endringslogg Kontaktledning/Vedlikehold

Innhold

1 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 07.02.2024

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 14.09.2023

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

3 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 09.02.2023

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Kontaktledning, Vedlegg, Krav til krefter mellom strømavtaker og kontakttråd Lenkeråte korrigert slik at figurene nå er henvist riktig og ikke som ??? Endringsforslag #3456
🔗 Kontaktledning, Posisjonering av kontaktledningen etter sporarbeider Nytt krav til kontroll av kontaktledningens posisjon etter sporjusteringsarbeider 🔗 542 2023 Endringsartikkel 3250 🔗 TRV:08281

4 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 15.09.2022

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr 10.02.2022

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

6 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 14.9.2021

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Vedlegg#Målevognskjøring Gjennomført endringer for å få redusert omfanget av unødvendige genereringer av arbeidsordre (UKV og AKV) som resultat ved kjøring og kontroll med målevogn med fokus på kontaktledningsanlegg. 542_2021_Endringsartikkel_3081

7 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 11.2.2021

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold i denne versjonen.

8 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 16.9.2020

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
🔗 Kontaktledning, Fritt profil for strømavtaker,

🔗 Kontaktledning, E-mål og
🔗 Kontaktledning, Vedlegg, Fritt profil for strømavtaker og E-mål, Redusert fritt profil

Lagt til punkt om unntak i fm. gamle elektrifiserte tunneler samt inført nytt avsnitt «Redusert fritt profil» og figur i vedlegg «Fritt profil for strømavtaker og E-mål». 🔗 542 2020 Endringsartikkel 464 TRV:01437

TRV:01438

🔗 Seksjonering, Horisontal avstand mellom kontaktledningsparter i seksjonsfelt Harmonisert kravet slik at bøkene «Prosjektering og Bygging» og «Vedlikehold» har like krav til isolasjonsfasthet i seksjonsfelt. 🔗 542 2020 Endringsartikkel 2457 TRV:01472

9 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 5.2.2020

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikeholdi denne versjonen.

10 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 9.9.2019

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikeholdi denne versjonen.

11 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 5.2.2019

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Vedlegg: Krav til krefter mellom strømavtaker og kontakttråd, Middelkraft Modernisert kravene til å skille på kontaktledningasnlegg bygget før og etter 1990 🔗 542 2019 Endringsartikkel 1114
🔗 Generelle tekniske krav, Rust og 🔗 Vedlegg: Vurdering av rust Omformulering av krav og modernisering av kildehenvisning fra svensk standard SIS til internasjonal standard ISO. 🔗 542 2019 Endringsartikkel 2223

12 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 13.9.2018

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikeholdi denne versjonen.

13 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.2.2018

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.


15 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 15.9.2016

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.2.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
🔗 Generelle_tekniske_krav/Jording Endret krav og lagt til hevisning til Felles elektro 🔗 542 2015 Endringsartikkel 1293

17 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 3.9.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 26.1.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

19 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 29.8.2014

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 25.1.2014

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

21 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 27.8.2013

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

22 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 22.1.2013

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg c: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg d: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg b: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg e: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg f: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet
🔗 Kontaktledning 🔗 Vedlegg Vedlegg i: PDF dokument omgjort til wiki tekst Bedrer søkbarhet for personalet

23 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 5.7.2012

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Vedlikehold fra forrige versjon.

24 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 6.1.2012

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
🔗 Returkrets 🔗 Sugetransformator Endret krav om oljeprøvetaking til sjekk av oljenivå Bedrer negative helseeffekter på personalet

25 Endringslogg for Kontaktledning/Vedlikehold pr. 1.3.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker