Signal/Bygging/Veisikringsanlegg

< Signal‎ | Bygging(Omdirigert fra 551/9)


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av veisikringsanlegg. Med veisikringsanlegg menes system for sikring av togfremføring uten fare for trafikk som krysser spor på planovergang.

Figur 1: Systemdefinisjon - Signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende delsystemer/komponenter:

Veisikringsanlegg, dvs.

  • Enkelt veisignalanlegg. Planovergang sikret med lyssignal mot vei. Lydsignal mot vei kan benyttes.
  • Veisignalanlegg (La). Planovergang sikret med lyssignal mot tog og vei. Lydsignal mot vei kan benyttes.
  • Veibomanlegg, dvs.
    • Halvbomanlegg (1/2 Ba). Planovergangen sikret med lyssignal mot tog, og lyssignal, lydsignal (før fysisk stengsel er etablert) og fysisk stengsel (halvbom) mot veitrafikk, eller
    • Helbomanlegg (Ba). Planovergangen sikret med lyssignal mot tog og skift, og lyssignal, lydsignal (før fysisk stengsel er etablert) og fysisk stengsel (helbom) mot veitrafikk.

I tillegg beskrives følgende forenklede veisikringsanlegg

  • Varsellampe
  • Varsellys

1.1 Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for veisikringsanlegg, varsellampe og varsellys er gitt i Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.

2 Veisikringsanlegg

2.1 Generelt

a) Krav til plassering av utstyr er gitt i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon.

2.2 Innkobling av veisikringsanlegg

2.2.1 10/50 kHz innkoblingsfelt

a) 10/50 kHz innkoblingsfelt skal bygges og innjusteres som beskrevet i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

2.2.2 Likestrøm - innkoblingsfelt

a) Likestrøm innkoblingsfelt skal bygges og innjusteres som beskrevet i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

b) Likestrøm innkoblingsfelt skal kun benyttes på strekninger uten sporfelt.

2.2.3 Akselteller

a) Akseltellersystem for innkobling av planovergang skal bygges i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.3 Utløsning av veisikringsanlegg

2.3.1 50 kHz utløsningsfelt

a) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og innjusteres som beskrevet i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

2.3.2 10/50 kHz utløsningsfelter

a) 10/50 kHz utløsningsfelter skal bygges og innjusteres som beskrevet i kapittel Signal/Bygging/Togdeteksjon.

2.3.3 Likestrøms utløsningsfelter

a) Likestrøm utkoblingsfelt skal bygges og innjusteres som beskrevet i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

b) Likestrøm utkoblingsfelt skal kun benyttes på strekninger uten sporfelt.

Unntak:

  1. Kan benyttes på stasjonsområder hvor sporfelt benyttes.

2.3.4 Akselteller

a) Akseltellersystem for utløsning av planovergang skal bygges i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.4 Signal mot vei

2.4.1 Veisignal

a) Veisignal skal innstilles mot vei i henhold til retningslinjer fra Vegvesenet.

b) Signalhodene festes på 127 mm rørmast eller annen godkjent signalmast, nedgravd med solid forankring eller festet på fundament.

2.4.2 Lydsignal

a) Ikke utarbeidet.

2.4.3 Veibomlykt

a) Ikke utarbeidet.

2.4.4 Veibomlykt for ekstra varsling av planovergang

a) Ikke utarbeidet.

2.5 Veibom

2.5.1 Veibomarm

a) Glassfiberbom skal monteres som beskrevet i vedlegg b.

2.5.2 Veibom drivmaskin

a) Veibomdrivmaskin type Bela FBD-1 095 skal bygges som beskrevet i vedlegg a.

2.6 Signal mot tog

2.6.1 Planovergangsignal

a) Planovergangsignal skal siktes inn mot et punkt midt i sporet, 3 meter over skinneoverkant, signalet først er uavbrutt synlig fra, minimum 250 meter fra signalet. For planovergangsignal plassert i rett eller lett kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunkt være 450 - 500 meter.

2.6.2 Forsignal for planovergangssignal

a) Et forsignal for et planovergangssignal skal plasseres slik at det er synlig i minimum 7 sekunder for raskeste tog og slik at det er synlig i minimum 3 sekunder før raskeste tog passerer planovergangsskilt..Forsignal for planovergangsignal skal siktes inn mot et punkt midt i sporet, 3 - 4 meter over skinneoverkant der signalet først er ubrutt synlig For forsignal for planovergangsignal plassert i rett eller lett kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunkt være 450 - 500 meter.

2.7 Betjeningsutstyr

2.7.1 Betjeningsskap på kiosk

a) Glassfiber betjeningsskap på kiosk skal monteres som beskrevet i vedlegg d

2.7.2 Lokal operatørplass

a) Krav til lokal operatørplass er gitt i kap. 11. Betjeningsanlegg.

2.7.3 Fjernstyringsanlegg

a) Krav til fjernstyringsanlegg er gitt i kap. 11. Betjeningsanlegg.

2.8 Kiosk for veisikringsanlegg

a) Betjeningsskapet skal plasseres slik på kiosken at den som eventuelt bevokter (betjener) anlegget skal ha full oversikt over veitrafikken når anlegget betjenes.

b) Statisk omformer for veisikringsanlegg skal monteres og kontrolleres som beskrevet i vedlegg c.

3 Varsellampe

a) Krav til plassering av utstyr er gitt i Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg

4 Varsellys

a) Krav til plassering av utstyr er gitt i Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.

5 Vedlegg

Vedlegg a: Veibomdrivmaskin type Bela FBD-1 095

Vedlegg b: Montering av glassfiberbommer

Vedlegg c: Statiske omformere

Vedlegg d: Montering av glassfiberskap på VAS 2