Kravliste 542

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 542 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:08157Kontaktledning/Vedlikehold5cStrømavtakerens statiske kraft: Strømavtakeren på målevognen skal ha en statisk kraft i henhold til EN 50367:2020 paragraf 7.2.
 1. Utførelse: Det statiske trykket skal primært være 70 N
 2. Utførelse: Det statiske trykket skal enkelt kunne reguleres trinnløst mellom 55 N og 90 N
 3. Unntak: Det kan for enkelte kontaktledningsutforminger bestemmes å benytte statisk trykk på 55 N ved kontrollkjøring
Utførelseskrav;Utformingskrav
TRV:08281Kontaktledning/Vedlikehold5Kontaktledningens posisjon etter sporarbeid: Etter sporarbeid skal kontaktledningens posisjon kontrolleres opp mot kravene stilt i 🔗 maksimal statisk kontakttrådhøyde, 🔗 minimum statisk kontakttrådhøyde og 🔗 horisontal posisjon (sikksakk) ved mast.
 • Utførelse: Dersom posisjon avviker fra kravene skal kontaktledningen justeres slik at kravene oppfylles.
 • UtførelseskravÅ sørge for at kontaktledningen befinner seg i rett posisjon i forhold til spor etter sporjusteringsarbeider slik at strømavtakeren ikke sporer av kontaktledningen og forårsaker unødig driftsstans.Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Posisjonering av kontaktledningen etter sporarbeider
  TRV:08158Kontaktledning/Vedlikehold5cStrømavtakerens dynamiske egenskaper: Strømavtakeren på målevognen skal ha dynamiske egenskaper som fører til en maksimal aerodynamisk middelkraft (Fm,max) i samsvar med formler angitt i EN 50367:2020, tabell 6 i fri luft og tabell 7 i tunneler.
 • Utførelse: Prioritet 1 og 2 skal kontrolleres i hovedkjøreretning på dobbeltspor og begge retninger på enkeltsporet strekning minst 2 ganger i året.
 • Utførelse: Prioritet 3 og 4 skal kontrolleres slik at det minst blir kjørt motsatt vei vår og høst.
 • Utførelse: Prioritet 5 kontrolleres minst 1 gang i året. Ved kjøring 1 gang i året bør det kjøres slik at det blir kjørt begge veier i løpet av 2 år. Dette gjelder også spor uten prioritet.
 • Utførelse: Vårkjøringene bør utføres i perioden april - mai og høstkjøringene i perioden oktober - november.
 • Utførelse: For baner med prioritet 1 til 4 skal krysningsspor og overkjøringssløyfer kontrolleres minst 1 gang i året.
 • Utførelse: For baner med prioritet 5 skal krysningsspor og overkjøringssløyfer kontrolleres minst hvert andre år.
 • Utførelseskrav;Utformingskrav
  TRV:08159Kontaktledning/Vedlikehold5cGrenseverdier for kontaktledningsutforming S25 og kontakttrådhøyde 5,30 m: For kontaktledningsutforming S25 med kontakttrådhøyde på 5,30 m over SOK skal følgende grenseverdier benyttes
 • Utførelse: Vedlikeholdsgrense er som følger, 5270 mm < kth < 5330 mm.
 • Utførelse: Kritisk grense er som følger, 5200 mm < kth < 5400 mm.
 • Utførelseskrav;Utformingskrav
  TRV:08160Kontaktledning/Vedlikehold5cGrenseverdier for kontaktledningsutforming S25 og kontakttrådhøyde 5,10 m: For kontaktledningsutforming S25 med kontakttrådhøyde på 5,10 m over SOK skal følgende grenseverdier benyttes
 • Utførelse: Vedlikeholdsgrense er som følger, 5070 mm < kth < 5130 mm.
 • Utførelse: Kritisk grense er som følger, 5000 mm < kth < 5200 mm.
 • Utførelseskrav;Utformingskrav
  TRV:01437Kontaktledning/Vedlikehold5a) Fritt profil for strømavtaker: Fritt profil for strømavtaker skal være oppfylt ved en kraft på minimum 200 N mellom strømavtaker og kontakttråd. Fritt profil for strømavtaker er vist i figur 1 i 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Mekanisk utforming, Fritt profil.
 • Unntak: Tunneler med trangt profil elektrifisert før 2010 kan kontrolleres med fritt profil figur vist i 🔗Kontaktledning, Vedlikehold, Kontaktledning, Vedlegg, Fritt profil for strømavtaker og E-mål, Redusert fritt profil.
 • Utførelse: Fritt profil for strømavtaker er et dynamisk profil og bør derfor måles med forhøyet bøyletrykk, mal for fritt profil og vogn med stive fjærer.
 • Se også vedlegg 🔗 Fritt profil for strømavtaker og E-mål.
  UtførelseskravKontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#Fritt profil for strømavtaker
  TRV:08161Kontaktledning/Vedlikehold5cGrenseverdier for kontaktledningsutforming S20 samt øvrige utforminger: For kontaktledningsutforming S20 samt øvrige utforminger med kontakttrådhøyde i intervallet 5,05 m < kth < 5,60 m over SOK skal følgende grenseverdier benyttes
  1. Utførelse: Vedlikeholdsgrense er som følger, 5020 mm < kth < 5630 mm.
  2. Utførelse: Kritisk grense er som følger, 4770 mm < kth < 5750 mm.
  Utførelseskrav;Utformingskrav
  TRV:01438Kontaktledning/Vedlikehold5a) E-mål: E-mål skal være i henhold til figur 10 eller 11, i 🔗 Underbyging, Prosjektering og bygging, Profiler og minste tverrsnitt
 • Unntak: E-mål kan for tunneler med trangt profil elektrifisert før 2010 være i henhold til figur vist i 🔗 Kontaktledning, Vedlikehold, Kontaktledning, Vedlegg, Fritt profil for strømavtaker og E-mål, Redusert fritt profil.
 • Utførelse: E-mål kan med fordel kontrolleres samtidig med fritt profil for strømavtaker.
 • Se også vedlegg 🔗 Fritt profil for strømavtaker og E-mål
  UtførelseskravKontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning#E-mål
  TRV:08162Kontaktledning/Vedlikehold5cFor alle kontaktledningsutforminger skal følgende grenseverdier benyttes for sikksakk:
  1. Utforming: Vedlikeholdsgrense for sikksakk er ±450 mm.
  2. Utforming: Kritisk grense for sikksakk er ±500 mm.
  Utførelseskrav;Utformingskrav
  TRV:01471Kontaktledning/Vedlikehold6▶ a) I de løftede ledningsparter ved seksjonsutliggeren skal det være stavisolatorer minimum 1,25 m fra den utliggeren den kjørbare ledningen er opphengt i.Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering
  TRV:01472Kontaktledning/Vedlikehold6▶ a) Isolasjonsholdfasthet: Den horisontale avstanden mellom kontakttrådene og bærelinene i et seksjonsfelt utformes som følger:
  • For nye utforminger (S20 og S25), skal avstanden være 450 mm der ledningene er utsatt for sidevind.
  • For nye utforminger (S20 og S25), kan avstanden være 270 mm der ledningene ikke er utsatt for sidevind (tunnel).
  • For utforminger bygget før 1990, skal avstanden være 400 mm.
  Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering#Horisontal avstand mellom kontaktledningsparter i seksjonsfelt
  TRV:01473Kontaktledning/Vedlikehold6▶ b) Alle anlegg som er prosjektert og bygget med en avstand på 450 mm har samme krav som for System 20 og 25.Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering#Horisontal avstand mellom kontaktledningsparter i seksjonsfelt
  TRV:01474Kontaktledning/Vedlikehold6▶ a) Statisk avstand mellom konstruksjoner som kan skilles elektrisk fra hverandre skal være i henhold til [510], kapittel 7.Kontaktledning/Vedlikehold/Seksjonering#Statisk avstand mellom konstruksjoner som kan skilles elektrisk fra hverandre
  TRV:01506Kontaktledning/Vedlikehold7Ved montert sikringsjern: Der sikringsjern er montert skal disse være hele, funksjonsdyktige og være uten nevneverdige skader.FunksjonskravMekaniske konstruksjoner, Siksringsjern