Endringslogg Overbygning/Vedlikehold

1 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 07.02.2024

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Relativ beliggenhet mellom spor og plattform Toleranse endret for relativ beliggenhet mellom spor og 760 mm høy plattform 532 2024 Endringsartikkel 3739 TRV:05057
Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Vertikalgeometri Tilføyd krav til tiltak ved overskridelse av toleranser for langbølgede høydefeil (25-70m) 532 2023 Endringsartikkel 3445 TRV:05045
Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Horisontalgeometri Tilføyd krav til tiltak ved overskridelse av toleranser for langbølgede sidefeil (25-70m) TRV:05051

2 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 14.09.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Ballast#Utløsende krav Tilføyd nytt krav til bredde av formasjonsplan ved utskifting av ballast 530 2023 Endringsartikkel 3320 TRV:08307
Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/213 Vertikale sprekker Endret krav til gruppering av vertikale langsgående sprekker i skinner 532 2023 Endringsartikkel 3565
Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger Tilføyd krav om bruk av forbikoplingslisse ved kontroll av isolerte skjøter på elektrifisert strekning. 532 2023 Endringsartikkel 3705 TRV:08299
Planoverganger#Siktlengdekrav Fjernet krav til minimum 50 meter siktlengde fra planovergang uten veisikringsanlegg 532 2023 Endringsartikkel 3268 TRV:04390
Oppdatert tabell for nødvendig siktlengde TRV:04391
Nye kjøretøykategorier med tilhørende passeringstid. TRV:04391
Planoverganger#Siktlengdekrav for planoverganger over flere spor Tilføyd nytt krav om siktlengde for planoverganger over flere spor TRV:08313
Planoverganger#Måling av sikt Krav til måling av sikt er tilpasset nye kjøretøykategorier TRV:04393 TRV:04394 TRV:04396 TRV:04397
Planoverganger#Kontroll av sikt Tilføyd nytt krav om mulighet for å benytte siktmerker TRV:08314
Planoverganger#Bruk av speil ved planovergang Nytt avsnitt med henvisning til nytt vedlegg - Veileder bruk av speil
Planoverganger#Bruk av grinder Tilføyd nytt krav til grinder i elektrisk ledende materiale TRV:08315
Planoverganger#Hengslet grind Endring av krav til grinder hvor funksjon og krav til utforming er tilføyd TRV:04400
Tilføyd nytt krav til skilting av grinder TRV:08316
Planoverganger#Låst grind Tilføyd nytt krav om at Infrastruktureier skal ha mulighet til å åpne låst grind TRV:08317
Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Båsgrind Tilføyd nye krav til båsgrind TRV:08318
Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Ringerutine Tilføyd nytt krav til skilting ved planoverganger med ringerutine TRV:08319
Tilføyd nytt krav om sikt for trafikanter som ikke er omfattet av ringerutine TRV:08320
Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Varsellampe Tilføyd nytt krav om skilting ved planovergang med varsellampe TRV:08320
Tilføyd nytt krav om minimum siktlengde ved planovergang med varsellampe TRV:08321
Vedlegg/Veileder Snørydding ved planovergang Nytt vedlegg som gir veiledning om snørydding ved planoverganger
Vedlegg/Veileder for bruk av orienteringssignal ved planovergang Nytt vedlegg som gir veiledning for bruk av orienteringssignal ved planoverganger

3 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

4 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Ballast#Utløsende krav Tilføyd spesifikke krav for anbefalt ballastrensing på Ofotbanen 530 2022 Endringsartikkel 1687 TRV:04456
Vedlegg/Arbeidsanvisning for ultralydkontroll av skinner#Merking Endringer i krav til merking av skinnefeil 532 2022 Endringsartikkel 3218
Skjøter#Mekanisk skade på skjøten Tilføyd nytt krav til minimum avstand mellom utvalsede skinneender 532 2022 Endringsartikkel 3349 TRV:08273
Sporveksler#Toleranser og utløsende krav Tilføyd krav til minimum avstand mellom fraliggende krysspiss og mangankrybbe/vingeskinne i bevegelige skinnekryss 532 2022 Endringsartikkel 3287 TRV:08274
Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Vertikalgeometri Tilføyd toleranser for langbølgede høydefeil 532 2022 Endringsartikkel 3214 TRV:05045
Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Horisontalgeometri Tilføyd toleranser for langbølgede sidefeil 532 2022 Endringsartikkel 3214 TRV:05051

5 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle tekniske krav#Kvalitetsklasser Nye kvalitetsklasser harmonisert med EN 13848-5 532 2022 Endringsartikkel 2937 TABELL:Kvalitetsklasser
Skjøter Toleranser tilpasset nye kvalitetsklasser harmonisert med EN 13848-5 532 2022 Endringsartikkel 2937 TRV:04331
Sporveksler Toleranser tilpasset nye kvalitetsklasser harmonisert med EN 13848-5 532 2022 Endringsartikkel 2937 TRV:04442, TRV:04444, TRV:04445, TRV:04448
Sporveksler#Tunge og stokkskinne Tilføyd krav til avstand mellom tungespiss og kjørnermerke 532 2021 Endringsartikkel 3117 TRV:08232
Sporveksler#skinnekryss med bevegelig krysspiss Endret/nye vedlikeholdskrav til bevegelige skinnekryss 532 2022 Endringsartikkel 1412 TRV:04433, TRV:08233, TRV:08234, TRV:08236, TRV:08237, TRV:08238, TRV:08239, TRV:08240, TRV:08241, TRV:08242
Sporveksler#Sporvidde ved bevegelig krysspiss Tilføyd krav til sporvidde ved bevegelige kryss 532 2022 Endringsartikkel 1412 TRV:08244
Sporveksler/Vedlegg/Tilstandskontroll_av_bevegelige_krysspiss Tilføyd nytt vedlegg - Tilstandskontroll_av_bevegelige_krysspiss 532 2022 Endringsartikkel 1412
Sporveksler/Vedlegg/Beskrivelse_av_vedlikeholdstiltak_i_sporveksler#Sliping_av_bevegelig_krysspiss Tilføyd krav til sliping av_bevegelige_krysspiss 532 2022 Endringsartikkel 1412 TRV:08248
Ballast#Rutiner for håndtering av ballastavfall Endring av krav til ballastavfall som følge av at STY-601182 er utgått 532 2022 Endringsartikkel 3108 TRV:04461
Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor Nytt kapittel som erstatter utgått kapittel Sporjustering og stabilisering (delt i to nye kap.) 532 2022 Endringsartikkel 3043
Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet Nytt kapittel som erstatter utgått kapittel Sporjustering og stabilisering (delt i to nye kap.) 532 2022 Endringsartikkel 2937
Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor#Andre vedlikeholdsarbeider Tilføyd at sikring mot solslyng også skal utføres ved forventede høye skinnetemperaturer 532 2022 Endringsartikkel 3043 TRV:05017
Vedlikeholdsarbeider i helsveist spor#Andre vedlikeholdsarbeider Tilføyd krav til start og stopp av sporjustering og ballastrensing utenfor overgangskurve 532 2022 Endringsartikkel 3043 TRV:08218
Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet Grenseverdier tilpasset nye kvalitetsklasser harmonisert med EN 13848-5 532 2022 Endringsartikkel 2937 TRV:05026, TRV:05045, TRV:05051, TRV:05054, TRV:05056

6 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sporjustering og stabilisering#Andre vedlikeholdsarbeider Unntak for arbeider ved lavere temperaturer enn 0 gr.C under forutsetning av kontroll på sporets beliggenhet 532 2021 Endringsartikkel 2939 TRV:05017
Ballast#Utløsende krav Tilføyd anbefaling av ballastrensing på grunnlag av mengde finstoff - basert på ERRI rapport D182 532 2021 Endringsartikkel 2962 TRV:04456

7 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Utfesting og fastmerkenett#Geodetisk varig utfesting av linjen Tilpasninger for bruk av satellittbasert innmåling 532 2021 Endringsartikkel 2305 TRV:04243 TRV:04245 TRV:07978
Planoverganger#Siktkrav Differensiering av siktkrav for traktor med og uten henger 532 2020 Endringsartikkel 2802 TRV:04391
Sporveksler#Ledevidde_kryssparti Endret vedlikeholdsgrense for ledevidde i kryssparti kvalitetsklasse 0 532 2021 Endringsartikkel 2769 TRV:04445
Sporveksler#Omleggingsmargin for drivmaskin Tilføyd grenseverdier for drivmaskiners omleggingsmargin 532 2021 Endringsartikkel 2835 TRV:07979 TRV:07980
Sporjustering og stabilisering#Vertikalgeometri Krav om oppfølging av høydefeil ved flere sammenfallende feil/tilstander 532 2021 Endringsartikkel 2742 TRV:05045 TRV:05047 TRV:05048

8 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Sviller#Sprekker og andre skader Tilføyd spesifikt tidskrav til utbedring av feil 532 2020 Endringsartikkel 2494 TRV:04293 - TRV:04296 + TRV:04298
Skjøter#Mekanisk skade på skjøten Spesifisert tidskrav til utbedring av feil 532 2020 Endringsartikkel 2494 TRV:04329
Sviller#Sprekker og andre skader Tilføyd krav om utbedring av skjevstilte betongsviller 532 2020 Endringsartikkel 2496 TRV:07821
Sporjustering og stabilisering#Nøytralisering ved større arbeider Tilføyd minimum avstand mellom korte partier (<7m) hvor det tillates at nøytralisering ikke utføres etter større sporarbeider 532 2020 Endringsartikkel 2574 TRV:05024
Vedlegg/Beskrivelse av vedlikeholdstiltak i sporveksler#Sliping av skinnekryss i manganstål Endret tid/intervaller for sliping av initielle deformasjoner i mangankryss 532 2020 Endringsartikkel 2691 TRV:07762
Planoverganger#Siktkrav Endringer i dimensjonerende kjøretøy og tilhørende kjøretider for bestemming av siktlengde 532 2020 Endringsartikkel 2701 TRV:04391
Planoverganger#Måling av sikt Tilføyd krav til høyde for siktmåling for personbiler 532 2020 Endringsartikkel 2701 TRV:04393
Planoverganger#Måling av sikt Tilføyd krav til avstand og høyde ved siktmåling for lastebiler og vogntog 532 2020 Endringsartikkel 2701 TRV:04394
Planoverganger#Måling av sikt Tilføyd krav til avstand og høyde ved siktmåling for traktorer og landbruksmaskiner 532 2020 Endringsartikkel 2701 TRV:04396
Planoverganger#Skilting for tog ved nedsatt hastighet Nytt avsnitt med krav til skilting for tog med nedsatt hastighet 532 2020 Endringsartikkel 2701 TRV:07865 + TRV:07866
Planoverganger#Bruk av grinder Fjerning av planovergang tilføyd som mulig tiltak ved fjerning av grind 532 2020 Endringsartikkel 2701 TRV:04401
Planoverganger#Andre tiltak for å øke sikkerheten Tilføyd tiltak som bør vurderes for å øke sikkerheten 532 2020 Endringsartikkel 2701 TRV:04402
Planoverganger/Vedlegg/Veiledning sikringsmetoder og tiltak Fjernet baneprioritet som kriterie for valg av sikring og oppdatert referanser til skilt 532 2020 Endringsartikkel 2701
Planoverganger/Vedlegg/Skilting av planoverganger Slått sammen sikringsnivå 3a og 3b, samt oppdatert referanser 532 2020 Endringsartikkel 2701
Planoverganger/Vedlegg/Veiledning veggeometri Tilføyd tabell med mer detaljert beskrivelse av veiklasser og tilhørende veibredde 532 2020 Endringsartikkel 2701

9 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporjustering og stabilisering#Bruk av dynamisk sporstabilisator Endret krav som åpner for økt bruk av dynamisk sporstabilisator 532 2020 Endringsartikkel 1839

10 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skinner#Kontaktutmatting Tilføyd krav til preventiv reprofilering av skinner 532 2019 Endringsartikkel 2403
Sporjustering og stabilisering#Tillatte hastigheter etter avsluttet sporarbeid Tilføyd nytt intervall for trafikkbelastning i tabell 18 532 2019 Endringsartikkel 2289
Planoverganger#Måling av sikt Tilføyd krav om måleavstand for sikt der traktorer er dimensjonerende kjøretøy 532 2019 Endringsartikkel 1910
Planoverganger/Vedlegg/Veiledning sikringsmetoder og tiltak Tilføyd nødnummermerke i tabell over fysiske sikringstiltak 532 2019 Endringsartikkel 2331
Planoverganger/Vedlegg/Skilting av planoverganger Tilføyd nødnummermerke 532 2019 Endringsartikkel 2429

11 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 05.02.2019

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

12 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 13.9.2018

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

13 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Målprofiler for skinner Omarbeidet vedlegg 7f Målprofiler for skinner 532 2018 Endringsartikkel 1690
Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Sporvidde Endret tillatt avvik i sporvidde for Ofotbanen og Dunderlandsbanen 532 2018 Endringsartikkel 1690

14 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 1.2.2017

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

15 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Vegetasjonskontroll i ballast#Håndtering og bruk av plantevernmidler Tilføyd krav til bruk av instruks om bruk av plantevernmidler (sprøyting), STY-603081 532_2016_Endringsartikkel_1217
Sporjustering og stabilisering#Justering av for liten sporvidde Tilføyd nytt avsnitt med krav til utbedring ved for liten sporvidde 532_2016_Endringsartikkel_1362

16 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 01.02.2016

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

17 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 03.09.2015

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

18 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skinner#Sporets ekvivalente konisitet Nytt avsnitt med grenseverdier for sporets ekvivalente konisitet 532_2015_Endringsartikkel_1047
Sporveksler#Skinnekryss tilføyd grenseverdier for rillebredde og rillehøyde 532_2015_Endringsartikkel_1043
Sporveksler#Ledeskinner tilføyd grenseverdier for høyde av ledeskinner og rillebredde ved ledeskinner 532_2015_Endringsartikkel_1044
Sporjustering og stabilisering#Vertikalgeometri Tilføyd umiddelbar grenseverdier for overhøyde 532_2015_Endringsartikkel_1042

19 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Planoverganger#Sikkerhetstiltak for planoverganger I avsnitt 2.1 Siktkrav, punkt d er kravene til sikttid ved personoverganger endret og blitt avhengig av bruken av den. Dette har også ført til at i avsnitt 2.1.1 Måling av sikt, punkt c er tidligere sikttid for fotgjengere skiftet ut med henvisning til avsnitt 2.1 Siktkrav, punkt d. 532 2013 Endringsartikkel 625

20 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporjustering og stabilisering#Kontroll av sporets beliggenhet Satt inn nytt avsnitt med krav til kontroll av sporets beliggenhet etter sporjustering 532 2013 Endringsartikkel 754

21 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Overbygning/Vedlikehold/Skjøter#Elektrisk motstand over skjøten Redusert krav til isolasjonsmotstand fra 10Kohm til 1 Kohm, og tilføyd krav om vasking dersom kravet ikke oppnås 532 2013 Endringsartikkel 591

22 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Utfesting og fastmerkenett#Kontroll av VUL-merker og geodetisk fastmerkenett (avsnitt fjernet)

Utfesting og fastmerkenett#Kontroll av sporets beliggenhet

Fjernet krav om kontroll av VUL merker mot geodetisk fastmerkenett

Åpnet for bruk av lasermålinger for innmåling av sporets beliggenhet

532 2012 Endringsartikkel 482
Sviller#Manglende klemkraft Tilføyd beskrivelse av når kontroll av klemkraft skal utføres 532 2012 Endringsartikkel 415
Skinner#Skinneslitasje Endret kriterie for utskifting av skinner som har nådd slitasjegrense fra målevognintervall til neste vedlikeholdsesong 532 2012 Endringsartikkel 367
Skinner#Ultralydkontroll Endret rapporteringsrutine fra bruk av manuelt skjema til bruk av dataverktøy 532 2012 Endringsartikkel 501
Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden Endret toleranser for sporvidde nytt spor for K0-K3 532 2013 Endringsartikkel 508
Sporjustering og stabilisering#Toleranser Tilføyd umiddelbar grense for ujevnheter i høyde iht. TSI krav og EN 13848-5 532 2012 Endringsartikkel 435
Sporjustering og stabilisering#Toleranser Vedlikeholdsgrense for vindskjevhet over 9 meter økt fra 20 til 24 mm 532 2012 Endringsartikkel 458
Sporveksler/Vedlegg/Tiltaksbeskrivelser#Skinnekryss og ledeskinner

Sporveksler/Vedlegg/Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner#Skinnekryss

Tilføyd begrensning i område av bevegelig krysspiss hvor sveising tillates 532 2012 Endringsartikkel 358

23 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sviller#Manglende feste for svilleskruer Tilføyd tidsfrister for utbedring av manglende feste for svilleskruer 532 2012 Endringsartikkel 328
Sporveksler/Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler#Klassifisering av feil i sporvekseltunger Grenseverdi for lengde av avskalling på tunge endret 532 2012 Endringsartikkel 378
Sporjustering og stabilisering#Horisontalgeometri Tilføyd umiddelbar grenser for pilhøydefeil 532 2012 Endringsartikkel 310

24 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skjøter#Utskifting av isolert skjøt Endringer i krav til aktiviteter i forbindelse med utskifting av isolerte skjøter 532 2011 Endringsartikkel 161
Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden Lagt til grenseverdier for umiddelbar utbedring av sporvidde i tabell. Endret grenseverdi for K0 i samsvar med ny TSI Infrastruktur. 532 2011 Endringsartikkel 157
Sporjustering og stabilisering#Justering Endret krav om bruk av vedlegg for oppfølging av feil fra "skal" til "kan" 532 2011 Endringsartikkel 160
Sporjustering og stabilisering#Tresviller Tilføyd krav om maksimal liggetid for strekkbolter og maksimal tid til permanent utbedring av sporviddefeil 532 2011 Endringsartikkel 130


25 Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Skinner Skinneslitasje Fjernet grenseverdier for 25 tonn aksellast på Ofotbanen da denne ikke er relevant lenger Ikke relevant grenseverdi er fjernet
Sporjustering og stabilisering Generelle krav (6.4.1) Tilføyd forutsetninger for å anvende regel om at arbeider i sporavsnitt < 7m ikke utløser nedsatt hastighet Forutsetninger om ballastprofil, sporgeometri og kurveradius må være oppfylt for å unngå hastighetsnedsettelse ved sporarbeider i sporavsnitt < 7m