Endringslogg Overbygning/Vedlikehold

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skinner#Kontaktutmatting Tilføyd krav til preventiv reprofilering av skinner 532 2019 Endringsartikkel 2403
Sporjustering og stabilisering#Tillatte hastigheter etter avsluttet sporarbeid Tilføyd nytt intervall for trafikkbelastning i tabell 18 532 2019 Endringsartikkel 2289
Planoverganger/Vedlegg/Veiledning sikringsmetoder og tiltak Tilføyd nødnummermerke i tabell over fysiske sikringstiltak 532 2019 Endringsartikkel 2331
Planoverganger/Vedlegg/Skilting av planoverganger Tilføyd nødnummermerke 532 2019 Endringsartikkel 2429

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 05.02.2019

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 13.9.2018

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Målprofiler for skinner Omarbeidet vedlegg 7f Målprofiler for skinner 532 2018 Endringsartikkel 1690
Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering#Sporvidde Endret tillatt avvik i sporvidde for Ofotbanen og Dunderlandsbanen 532 2018 Endringsartikkel 1690

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 1.2.2017

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Vegetasjonskontroll i ballast#Håndtering og bruk av plantevernmidler Tilføyd krav til bruk av instruks om bruk av plantevernmidler (sprøyting), STY-603081 532_2016_Endringsartikkel_1217
Sporjustering og stabilisering#Justering av for liten sporvidde Tilføyd nytt avsnitt med krav til utbedring ved for liten sporvidde 532_2016_Endringsartikkel_1362

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 01.02.2016

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 03.09.2015

Det er ingen endringer i Overbygning/Vedlikehold siden siste versjon

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skinner#Sporets ekvivalente konisitet Nytt avsnitt med grenseverdier for sporets ekvivalente konisitet 532_2015_Endringsartikkel_1047
Sporveksler#Skinnekryss tilføyd grenseverdier for rillebredde og rillehøyde 532_2015_Endringsartikkel_1043
Sporveksler#Ledeskinner tilføyd grenseverdier for høyde av ledeskinner og rillebredde ved ledeskinner 532_2015_Endringsartikkel_1044
Sporjustering og stabilisering#Vertikalgeometri Tilføyd umiddelbar grenseverdier for overhøyde 532_2015_Endringsartikkel_1042

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 29.08.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Planoverganger#Sikkerhetstiltak for planoverganger I avsnitt 2.1 Siktkrav, punkt d er kravene til sikttid ved personoverganger endret og blitt avhengig av bruken av den. Dette har også ført til at i avsnitt 2.1.1 Måling av sikt, punkt c er tidligere sikttid for fotgjengere skiftet ut med henvisning til avsnitt 2.1 Siktkrav, punkt d. 532 2013 Endringsartikkel 625

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sporjustering og stabilisering#Kontroll av sporets beliggenhet Satt inn nytt avsnitt med krav til kontroll av sporets beliggenhet etter sporjustering 532 2013 Endringsartikkel 754

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 27.08.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Overbygning/Vedlikehold/Skjøter#Elektrisk motstand over skjøten Redusert krav til isolasjonsmotstand fra 10Kohm til 1 Kohm, og tilføyd krav om vasking dersom kravet ikke oppnås 532 2013 Endringsartikkel 591

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Utfesting og fastmerkenett#Kontroll av VUL-merker og geodetisk fastmerkenett (avsnitt fjernet)

Utfesting og fastmerkenett#Kontroll av sporets beliggenhet

Fjernet krav om kontroll av VUL merker mot geodetisk fastmerkenett

Åpnet for bruk av lasermålinger for innmåling av sporets beliggenhet

532 2012 Endringsartikkel 482
Sviller#Manglende klemkraft Tilføyd beskrivelse av når kontroll av klemkraft skal utføres 532 2012 Endringsartikkel 415
Skinner#Skinneslitasje Endret kriterie for utskifting av skinner som har nådd slitasjegrense fra målevognintervall til neste vedlikeholdsesong 532 2012 Endringsartikkel 367
Skinner#Ultralydkontroll Endret rapporteringsrutine fra bruk av manuelt skjema til bruk av dataverktøy 532 2012 Endringsartikkel 501
Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden Endret toleranser for sporvidde nytt spor for K0-K3 532 2013 Endringsartikkel 508
Sporjustering og stabilisering#Toleranser Tilføyd umiddelbar grense for ujevnheter i høyde iht. TSI krav og EN 13848-5 532 2012 Endringsartikkel 435
Sporjustering og stabilisering#Toleranser Vedlikeholdsgrense for vindskjevhet over 9 meter økt fra 20 til 24 mm 532 2012 Endringsartikkel 458
Sporveksler/Vedlegg/Tiltaksbeskrivelser#Skinnekryss og ledeskinner

Sporveksler/Vedlegg/Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner#Skinnekryss

Tilføyd begrensning i område av bevegelig krysspiss hvor sveising tillates 532 2012 Endringsartikkel 358

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 05.07.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Sviller#Manglende feste for svilleskruer Tilføyd tidsfrister for utbedring av manglende feste for svilleskruer 532 2012 Endringsartikkel 328
Sporveksler/Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler#Klassifisering av feil i sporvekseltunger Grenseverdi for lengde av avskalling på tunge endret 532 2012 Endringsartikkel 378
Sporjustering og stabilisering#Horisontalgeometri Tilføyd umiddelbar grenser for pilhøydefeil 532 2012 Endringsartikkel 310

Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold 06.01.2012

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Skjøter#Utskifting av isolert skjøt Endringer i krav til aktiviteter i forbindelse med utskifting av isolerte skjøter 532 2011 Endringsartikkel 161
Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden Lagt til grenseverdier for umiddelbar utbedring av sporvidde i tabell. Endret grenseverdi for K0 i samsvar med ny TSI Infrastruktur. 532 2011 Endringsartikkel 157
Sporjustering og stabilisering#Justering Endret krav om bruk av vedlegg for oppfølging av feil fra "skal" til "kan" 532 2011 Endringsartikkel 160
Sporjustering og stabilisering#Tresviller Tilføyd krav om maksimal liggetid for strekkbolter og maksimal tid til permanent utbedring av sporviddefeil 532 2011 Endringsartikkel 130


Endringslogg for Overbygning/Vedlikehold pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Skinner Skinneslitasje Fjernet grenseverdier for 25 tonn aksellast på Ofotbanen da denne ikke er relevant lenger Ikke relevant grenseverdi er fjernet
Sporjustering og stabilisering Generelle krav (6.4.1) Tilføyd forutsetninger for å anvende regel om at arbeider i sporavsnitt < 7m ikke utløser nedsatt hastighet Forutsetninger om ballastprofil, sporgeometri og kurveradius må være oppfylt for å unngå hastighetsnedsettelse ved sporarbeider i sporavsnitt < 7m