Endringslogg Felles bestemmelser

1 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Returkretskjema Endret innhold slik at også langsgående jordledere og tverrforbindere skal tegnes inn i returkretsskjemaet. I tillegg skal hovedkomponenter i returkretsskjemaet stedfestes 501 2020 Endringsartikkel 2563 TRV:00359
Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#El-sikkerhet Nytt krav som beskriver at det skal treffes tiltak for å sikre personer mot direkte berøring også i driftsfasen. 501 2020 Endringsartikkel 2725 TRV:07814

2 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 05.02.2020

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser i denne versjonen.

3 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 09.09.2019

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser i denne versjonen.

4 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 05.02.2019

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser i denne versjonen.

5 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 13.09.2018

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser i denne versjonen.

6 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Generelt Informasjon om objekter i Banedata er lagret i mange systemer. Denne kravendringen skal muliggjøre koblinger mellom objekter i Banedata via objektID til andre systemer. Dette tilrettelegger for nye digitale løsninger. 501 2017 Endringsartikkel 1580
Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser##Bokstaver_og_tall ISO3098 er erstattet av ISOCP. Det er åpnet for at ISO3098 kan benyttes der hvor ISOCP ikke kan benyttes av praktiske årsaker. 501 2018 Endringsartikkel 1636
Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til p.C3.A5litelighet.2C tilgjengelighet.2C vedlikeholdbarhet og sikkerhet .28RAMS.29 Kravene til utvikling og validering av programvarebaserte systemet er presisert. 501 2018 Endringsartikkel 1843

7 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 01.02.2017

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser fra forrige versjon.

8 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 15.09.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle bestemmelser#Koblingsskjema Krav til innhold er endret. Overspenningsvern og jordingselektrode er fjernet. 501_2016_Endringsartikkel_1366

9 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 01.02.2016

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 26.01.2015

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Krav til utfylling av tittelfeltene Datoformatet er endret fra DD.MM.ÅÅ til DD.MM.ÅÅÅÅ 501_2013_Endringsartikkel_651
Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer Nytt avsnitt med Jernbaneverkets overordnede teknologiske krav 501_2013_Endringsartikkel_688
Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlikehold/Generelt Nytt krav om at den som anskaffer utstyr også må skaffe underlag for oppdatering av krav i vedlikeholdregelverket og generiske arbeidsrutiner dersom utløsende krav i disse ikke er tilstrekkelige 501_2013_Endringsartikkel_486

14 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Felles bestemmelser fra forrige versjon.

17 Endringslogg for Felles bestemmelser pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Generelle bestemmelser Retningslinjer for utarbeidelse av anleggsdokumentasjon for kontaktledningsanlegg Vedlegget var to delt. Retningslinjer for utarbeidelse av EK-tegninger, Elkraft er lagt inn som egen artikkel. Vedlegg 2 g inneholder nå kun maler og symboler. Brytersymbolene fra nr. 06a til 08l er erstattet av ny dynamisk blokk nr. 06. Økt tilgjengelighet og bedret funksjonalitet
Generelle bestemmelser Normgivende referanser Lagt inn referanser til utgitte TSIer Referanser for utgitte TSIer er tilgjengelig
Generelle bestemmelser Normgivende referanser Referanse til Høyhastighetsforskrift er fjernet da denne ikke lenger eksisterer (innarbeidet i ny samtrafikkforskrift Ugyldig referanse fjernet
Generelle bestemmelser Vedlegg Rettet vedlegg for Energi (vedlegg l og vedlegg q) Fjernet ikke oppfylte krav iht TSI