Endringslogg Signal/Kontroll

1 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 7.2.2024

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Generelle krav, Merking av tråder Krav om merking med tilkoblingspunkt 553_2023_Endringsartikkel_3794 TRV:08352
Generelle krav, Kontrollansvar Tydeliggjøring av krav til den som skal kontrollere signalanlegg 553_2024_Endringsartikkel_3935 TRV:08346


2 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 14.9.2023

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Signal/Kontroll/ATC Nye krav til når testkjøring kan utelates etter endringer i ATC 553_2023_Endringsartikkel_3751 TRV:08330 TRV:08331 TRV:08332
Signal/Kontroll/Generelle krav Omstrukturering av kontrollregelverket. Slått sammen Signal/Kontroll/Generelle krav og kontrollhåndbøkene. 553_2023_Endringsartikkel_3758 Generelle krav

3 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 9.2.2023

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

4 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 15.9.2022

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

5 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 10.2.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Signal/Kontroll/Veisikringsanlegg#Vedlegg a Endret testspesifikasjonen til å omfatte sluttkontroll S 553_2022_Endringsartikkel_3177
Signal/Kontroll/Andre anlegg#Vedlegg a Ny testspesifikasjon lagt inn for rasvarslingsanlegg 553_2022_Endringsartikkel_3180

6 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 14.9.2021

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

7 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 11.2.2021

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.


8 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 16.09.2020

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

9 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 5.2.2020

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

10 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 9.9.2019

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

11 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 5.2.2019

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

12 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 13.9.2018

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

13 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 1.2.2018

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kontrollhåndboka Flyttet ATC-baliser og kodere fra avsnitt 6.2.4 til avsnitt 6.2.5, lagt til nytt avsnitt 4.1 i veiledning til kontrollhåndboka. 553_2018_Endringsartikkel_1732

14 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 1.2.2017

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

15 Endringslogg for Signal/Kontroll pr. 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 1.2.2016

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle krav/Generelt Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T. Krav om at deltakere/medhjelpere skal ha tilgjengelig og være kjent med dokumentasjon for kontrollene. 553_2016_Endringsartikkel_1236
Generelle krav/Regler for kommunikasjon i forbindelse med kontroll av signalanlegg Utsvaring av sikkerhetstilrådning JB nr. 2015/07T. Krav som fastsetter terminologi under kontroller. 553_2016_Endringsartikkel_1237

17 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 03.09.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok_for_programvarebaserte_signalanlegg Utarbeidet ny kontrollhåndbok for programvarebaserte anlegg 553_2015_Endringsartikkel_1184

18 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 26.01.2015

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Kontrollhåndbok/Direkte resetting Nytt krav om hvilken blankett som skal benyttes. 553_2014_Endringsartikkel_795

19 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

20 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 25.01.2014

Kapittel / Avsnitt Endring Endringsartikkel
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok#Sammensatte_komponenter_uten_mulighet_for_sikkerhetsfeil_ved_forveksling Krav om funksjonskontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84. 553_2014_Endringsartikkel_770
Signal/Kontroll/Generelle_krav/Kontrollhåndbok/Sjekklister_for_funksjonskontroll Sjekklister for kontroll etter bytte av satser i NSB-78 og NSB-84. 553_2014_Endringsartikkel_771

21 Endringslogg for Signal/Vedlikehold pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

22 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 22.01.2013

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

23 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 05.07.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll ved denne revisjonen.

24 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 06.01.2012

Det er ingen kravendringer i Signal/Kontroll fra forrige versjon.

25 Endringslogg for Signal/Kontroll pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Generelle krav Vedlegg 01 til Vedlegg a: Kontrollhåndbok Endre prosedyre for forberedelse ved innjustering av 10/50 kHz innkoblingsfelt for å unngå sikkerhetsfeil etter justering av innkoplingsfelt Sikrere prosedyre for å unngå å glemme arriteringsskrue